Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Korištenje EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama i OPG-ovima

NATJEČAJ ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 28. listopada 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Trgovačka društva u javnom i izvan javnog sektora,
 • Fizičke osobe (obrtnici) i OPG-ovi (proizvodna ili prerađivačka industrija).

Prihvatljive aktivnosti:

Troškovi nastali nakon objave Poziva 28.10.2020. godine.

 • Nabava i ugradnja mjera (projekata) energetske učinkovitosti (EnU),
 • Nabava i ugradnja sustava korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) i
 • Stručni nadzor radova.

Financiranje:

 • Maksimalni iznos potpore: do 1.500.000,00 kn
 • Intenzitet potpore:
  • do 80% projekti koji se provede ili korisnici koji se nalaze na području posebne državne skrbi Rh i na prvoj skupini otoka,
  • do 60% projekti koji se provede ili korisnici koji se nalaze na drugoj skupini otoka i brdsko-planinskom području,
  • do 40% projekti koji se provede ili korisnici koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Rok za podnošenje prijava: Upisivanje prijava od 01.12.2020., podnošenje prijava od 14.12.2020. u 09:00 sati. do iskorištenja sredstava odnosno do isteka 2020. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Tekst javnog Poziva

Izjave

 Obvezna dokumentacija:

 • Opći podaci,
 • Opis projekta,
 • Glavni projekt/i odnosno proračun uštede energije s Troškovnikom opreme, radova i usluga,
 • Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,
 • Akt kojim se odobrava građenje ili Izjava nadležnog tijela, Izjava projektanta Glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke,
 • Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, Izjava projektanta Glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke,
 • Potvrda Porezne uprave,
 • Izjava o ne korištenju/korištenju PDV-a kao pretporez u obračunskom razdoblju,
 • Izvadak iz nadležnog sudskog registra/registra drugog nadležnog tijela,
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva:
  • zemljišno knjižni izvadak – pravni akt kojim se dokazuje pravo korištenja iste, suglasnost vlasnika/suvlasnika za provođenje predmetnog projekta,
  • potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar: - pravni akt kojim se dokazuje pravo korištenja iste, suglasnost vlasnika/suvlasnika za provođenje predmetnog projekta,
 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti – akt za građenje, akt za uporabu, akt za ozakonjenje, akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom,
 • Uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica,
 • Izjava o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta,
 • Fotodokumentacija postojećeg stanja,
 • Izjava o primljenim potporama.