Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

Aktualno: EU natječaji: Zaštita zdravlja i sigurnost (I.8)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07. rujna 2020. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost. Prihvatljivi korisnici: vlasnici ribarskog plovila, ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti prihvatljivosti: korisnik mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 07. rujna 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.   Prihvatljivi prijavitelji: Građani – vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi […]

Aktualno: EU natječaji: Business Development and Innovation Croatia

Program Business Development and Innovation Croatia financiran je u okviru Norveške darovnice i dio je financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014. – 2021. Cilj Programa je povećanje stvaranja vrijednosti i održivog rasta hrvatskog poslovnog sektora uz poticanje bilateralne suradnje […]

Aktualno: PBIRO obavijesti: Obrtna sredstva Mjera COVID-19

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je privremenu Mjeru Obrtna sredstva COVID-19, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 31.12.2020. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija. Prihvatljivi korisnici: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), […]

Aktualno: EU natječaji: Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja

Poziv OBUSTAVLJEN za grupe 1-Osijek, 4-Slavonski brod, 6-Zadar i 7-Zagreb do 30. studenog 2020. godine. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 31. srpnja 2020. godine Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar […]

Aktualno: EU natječaji: Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 3

OBUSTAVLJA se Poziv ZA SKUPINU II. od 26.kolovoza do 30. studenog 2020. godine. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 21. srpnja 2020. godine Otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”. Prihvatljivi prijavitelji: SKUPINA 1 […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Potpore za istraživačko – razvojne projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) i odnosi se na istraživačko-razvojne projekte koji: […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Poticaji za investicijske projekte

S ciljem jačanja RH kao investicijske destinacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u Hrvatskoj i za državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20) i […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama i gradanima

POZIV ZATVOREN ZA PRAVNE OSOBE! POZIV PRIVREMENO OBUSTAVLJEN za građane!   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila pravnim osobama, a 02. srpnja 2020. godine za građane, fizičke osobe. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe: Jedinice lokalne i […]

Aktualno: Nacionalni natječaji: Gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, Trgovačka društva, Fizičke osobe (obrtnici i […]