Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

EU natječaji: Podrška programima usmjerenim mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 05. srpnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška programima usmjerenim mladima”. Prihvatljivi prijavitelji: prijavitelj mora biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima […]

EU natječaji: Zaželi – Program zapošljavanja žena

Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja […]

EU natječaji: Mjera I.1. ”Inovacije”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 15. lipnja 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”. Prihvatljivi prijavitelji: Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, Pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta […]

Najave natječaja: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavilo je skoro raspisivanje natječaja za ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti sukladno NKD 2007 osim […]

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv

Natječaj zatvoren. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 13. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  ”Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”. Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se […]

EU natječaji: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 08. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada”. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva, sukladno ZOGO-u, čl. 23., st. 4, u […]

EU natječaji: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. lipnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”. Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnička potporna institucija u privatnom ili javnom vlasništvu koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne […]

Arhiva aktualnosti: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Natječaj zatvoren. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djaltnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i […]

Arhiva aktualnosti: Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Natječaj zatvoren. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”. Prihvatljivi prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojna agencija kojoj […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za velike korisnike

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za velike korisnike. Prihvatljivi prijavitelji: Velika poduzeća: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu […]