Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

Nacionalni natječaji: Program provjere inovativnog koncepta (PoC8)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su dana 25. travnja 2019. godine Javni poziv za dostavu projektnih prijava za Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8. Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru […]

EU natječaji: Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 19 . travnja 2019. godine Poziv „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“. Prihvatljivi prijavitelji: Unaprijed određeni prijavitelji odnosno pravne osobe koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje. Prihvatljivi partneri: Pravne […]

EU natječaji: Zamjena motora ribarskih plovila – mjera I.21.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je 16. travnja 2019. godine Pravilnik za provedbu mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanjem klimatskih promjena – zamjena motora“. Prihvatljivi korisnici: Vlasnici ribarskih plovila  Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u opremu ili u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćujućih tvari ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila – […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila

Privremeno zatvoren. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje 03. travnja 2019. Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2019.   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe – građani Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u kupnju vozila koji su nastali najranije 03. travnja 2019. godine Financiranje: Iznos potpore: […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2019. za javna tijela

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2019. godinu   OŽUJAK   PRUŽANJE VISOKOKVALITETNIH USLUGA ZA MSP PUTEM PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI) – FAZA 2 Indikativna vrijednost: 22.800.000,00 kn Indikativni iznos bespovratnih sredstava: od 100.000,00 do 600.000,00 kn Prihvatljivi […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2019. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2019. godinu   TRAVANJ   INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Indikativna vrijednost: 634.000.000,00 kn Prihvatljivi korisnici: ​mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja […]

Najave natječaja: EU poticaji iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

Najava natječaja: EU poticaji iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u 2016. godini Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.   OŽUJAK   MEDIJI ZAJEDNICE – POTPORA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU PUTEM […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2019.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2019. godinu:   KONTINUIRANO Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja – Mjera 1 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć […]

Nacionalni natječaji: Subvencionirani program kreditiranja privatnih iznajmljivača

Sporazumom potpisanim u veljači 2019. godine  između Ministarstva turizma i HBOR-a omogućeno je kreditiranje privatnih iznajmljivača putem poslovnih banaka: Hrvatska poštanska banka d.d. i Podravska banka d.d. Cilj programa je ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanje ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog […]

EU natječaji: Integrirani razvojni programi temeljni na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje, Srijema

Dana 28. ožujka 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“.   Prihvatljivi prijavitelji: Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica, OIB: […]