Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

EU natječaji: Operacija 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. lipnja 2018. godine Natječaj za provebu mjere 4 ”Ulaganje u fizičku imovinu”, podmjere 4.2.. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”, operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”   Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga […]

EU natječaji: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 12. lipnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva […]

Nacionalni natječaji: Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) dana 11. lipnja 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE). Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u […]

EU natječaji: Vinska omotnica – Ulaganja u vinarije i marketing vina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 11. lipnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Ulaganja u vinarije i marketing vina“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji: Vinarije – poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda […]

EU natječaji: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 08. lipnja 2018. godine objavilo je otvoreni Poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.   Prihvatljivi prijavitelji: organizacija civilnog društva upisana u registar udruga […]

EU natječaji: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ (KK.03.2.1.15.) se obustavlja od 07. lipnja 2018. godine u 14:00 sati do 22. rujna 2018. godine u 14:00 sati. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02. veljače 2018. godine Poziv ”Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”. Prihvatljivi […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2018.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2018. godinu:   SVIBANJ Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima […]

EU natječaji: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.) – uljare i mini mljekare

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. svibnja 2018. godine Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja i Natječaj  za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka.   Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća […]

EU natječaji: Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (8.5.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 25. svibnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. (NN 31/18) Prihvatljivi prijavitelji: Šumoposjednici, udruge šumoposjednika […]

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 24.05.2018.)   SVIBANJ   Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn Prihvatljivi korisnici: Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija […]