Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

Aktualno: Najave natječaja: Energetska obnova višestambenih zgrada

Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada planiran je do kraja I. kvartala 2022. godine, a bit će sufinanciran iz Mehanizma za oporavka i otpornost u okviru instumenta “Eu sljedeće generacje” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.   Prihvatljivi prijavitelji:  Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade, u ime i za račun suvlasnika […]

Aktualno: EU natječaji: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva – 4.1.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 4. ožujka 2022. godine petnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja […]

Aktualno: Najave natječaja: Javni Poziv za iskaz interesa sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u […]

Aktualno: EU natječaji: Novo sudjelovanje u sustavima kvalitete (3.1.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. veljače 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ”Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” – provedba tipa operacije 3.1.1. ”Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”. Prihvatljivi prijavitelji: Aktivni poljoprivrednici: fizičke […]

Aktualno: EU natječaji: Međunarodni suradnički projekti istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti – Program Eurostars 3

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3. Prihvatljivi korisnici: Glavni partner: mikro, malo i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem (moraju provoditi najmanje 50% projektnih troškova) Prihvatljive aktivnosti: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa […]

PBIRO obavijesti: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. – Turizam

Oporavak od krize COVID-19 predstavlja priliku da se u Hrvatskoj promijeni paradigma upravljanja razvojem i poslovanjem u turističkom sektoru. To uključuje razvoj alata koji će dovesti do smanjenja i ublažavanja negativnih utjecaja turizma tijekom ljetne turističke sezone te širenje održivih turističkih aktivnosti izvan najatraktivnijih turističkih područja. Ovakav pristup oporavku povećat […]

Aktualno: EU natječaji: Korištenje obnovljivih izvora energije (4.1.3.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. prosinca 2021. godine Natječaj za tip operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije – 4.1.3.“. Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici mogu biti i kraće; pravne osobe moraju […]

Aktualno: EU natječaji: ESIF zajmovi

Zbog iskorištenja raspoloživih sredstava trenutno je obustavljeno zaprimanje Zahtjeva za ESIF mikro zajam, ESIF mali zajam i ESIF mikro zajam za obrtna sredstva. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisao je 03. listopada 2016. Program Mikro i Malih zajmova namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je […]

Aktualno: EU natječaji: Business Development and Innovation Croatia – II. Poziv

Objavljen je drugi poziv „Business Development and Innovation Croatia“  dana 15. studenog 2021. godine koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway. Prihvatljivi prijavitelji: Individualna projektna shema: mikro, mala, srednja i velika poduzeća. Mala […]

Aktualno: EU natječaji: Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala). Prihvatljivi korisnici: u okviru Mjere 4 sektor poljoprivrede – fizička/pravna osoba te skupine fuzičkih/pravnih osoba, uključujući i […]