Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

Nacionalni natječaji: Vinska omotnica – Ulaganja u vinarije i marketing vina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 9. svibnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Ulaganja u vinarije i marketing vina“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.   Prihvatljivi prijavitelji: Vinarije – poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom […]

Nacionalni natječaji: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 09. svibnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji: Stručne organizacije uključene u sektor vina, Organizacije proizvođača vina, Udruženja organizacija proizvođača vina, Privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, Sektorske […]

Nacionalni natječaji: Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, objavilo je dana 7. svibnja 2018. godine Javni poziv za „Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama“ za 2018. godinu.   Prihvatljivi prijavitelji: Pravo prijave imaju: Trgovačko društvo i zadruga, Obrt, Ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), Umjetnička organizacija, […]

Nacionalni natječaji: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje soc. dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 04. svibnja 2018. godine Poziv „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.   Prihvatljivi prijavitelji: Komponenta 1 – organizacije civilnog društva – udruge; Komponenta 2 – socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge […]

EU natječaji: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“.   Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku […]

Nacionalni natječaji: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 2. svibnja 2018. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta […]

EU natječaji: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dana 13. travnja 2018. godine, objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način […]

EU natječaji: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. travnja 2017. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”.   Prihvatljivi prijavitelji: Mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 41 godine) koji: su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog […]

Najave natječaja: Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.)

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo […]

Najave natječaja: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1. […]