Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

PBIRO obavijesti: Informacije i prijava za Program: Stručnjak za projektni menadžment i EU fondove

Kratki opis: Projektni menadžment je skup alata, tehnika, znanja i vještina koji pruža okvir za optimalno pretvaranje ideje u uspješno provedeni projekt. Možemo ga shvatiti kao projektno upravljanje koje obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta, te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, […]