Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Horizon 2020 (Obzor 2020)

Europska komisija dana 11. prosinca 2013. godine objavila je prve natječaje u sklopu programa Horizon 2020, novog europskog okvirnog programa za istraživanja i inovacije. Trenutno su objavljeni pozivi koji će biti otvoreni unutar sljedeće dvije godine, ukupne vrijednosti preko 15 milijardi eura u prve dvije godine.Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:Sveučilišta,istraživački i […]

PBIRO obavijesti: Informacije i prijava za Program: Stručnjak za projektni menadžment i EU fondove

Kratki opis: Projektni menadžment je skup alata, tehnika, znanja i vještina koji pruža okvir za optimalno pretvaranje ideje u uspješno provedeni projekt. Možemo ga shvatiti kao projektno upravljanje koje obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta, te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, […]