Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Program mjera za razvoj poduzetništva PGŽ za razdoblje 2022.-2025. u 2023. godini

PROGRAM ZATVOREN!

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.”.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • poduzetnici registrirani u RH odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva:
  • d.o.o.,
  • j.d.o.o.,
  • obrti i
  • zadruge u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište te se aktivnost ulaganja provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije (cijelo područje Županije osim Grada Rijeke),
  • moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje se i samozapošljavanje) na puno radno vrijeme od 01. siječnja 2023. godinu, tj. za mjeru 5.1. od otvaranja obrta/trgovačkog društva ako je otvoren u 2023. godini.
 • u okviru Mjere 3.1. - Sufinanciranje troškova opreme - prerađivačke djelatnosti:
  • Poduzetnici koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32,(izuzev skupine 10.7 Proizvodnja pekarskih i brašnastih proizvoda te kolača), koji imaju registrirano sjedište i obavljaju djelatnost/aktivnost ulaganja na ruralnom području Primorsko-goranske županije.
 • u okviru Mjere 4.3. - Poticanje energetske učinkovitosti:
  • Poduzetnici koji su u pripremi dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije.
 • u okviru Mjere 5.1. - Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo (Gorski kotar i otoci):
  • Poduzetnici koji prvi put otvaraju ili imaju novoosnovan obrt ili trgovačko društvo, (registrirani nakon 01.01.2022.), koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost/aktivnost ulaganja na području mikroregije Gorski kotar ili području otoka.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Mjera 3.1. - Sufinanciranje troškova opreme:
  • nabava dugotrajne imovine koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne djelatnosti prijavitelja, zelenoj tranziciji ili ekološki prihvatljivim proizvodnim procesima ili poboljšanju učinkovitosti resursa (ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost) namijenjenih isključivo za aktivnosti u funkciji obavljanja prerađivačke djelatnosti navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti (NKD 2007).
 • Mjera 4.3. - Poticanje energetske učinkovitosti:
  • aktivnosti pripreme dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije.
 • Mjera 5.1. - Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima:
  • aktivnosti nastale pri pokretanju poslovanja i za obavljanje gospodarske aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • nastali nakon 1. siječnja 2023. godine pa do prijave na Javni poziv,
 • uz obvezno predočenje dokaza o stvarno nastalim troškovima tj prethodno plaćenim računima,
 • evidentirani u kartici dugotrajne imovine,
 • za aktivnosti koje su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra.
 • Mjera 3.1. - Sufinanciranje troškova opreme:
  • nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu:
   • alati,
   • strojevi,
   • postrojenja i oprema,
   • mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti,
   • računalni programi.
 • Mjera 4.3. - Poticanje energetske učinkovitosti:
  • naknada za inženjere i arhitekte za izradu projektno-tehničke dokumentacije - Glavnog projekta koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 za lokaciju provedbe Projekta, s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni te  koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.
 • Mjera 5.1. - Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima:
  • izrada poslovnih planova/investicijskih programa za kapitalna ulaganja,
  • opremanje poslovnog prostora,
  • nabava opreme za osnovnu djelatnost trgovačkog društva ili jednu od djelatnosti obrta,
  • nabava informatičke opreme i  računalnih programa,
  • drugi troškovi vezani za poslovanje novoosnovanog obrta ili trgovačkog društva koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.

 

Financiranje:

Najniži iznos: 1.000,00 eura (za Prijavitelje koji su u sustavu PDV-a minimalni ukupni iznos prihvatljivih troškova bez PDV-a je 1.250,00 eura)

Najviši iznos:

 • Mjera 3.1. - Sufinanciranje troškova opreme:
  • do 10.000,00 eura
 • Mjera 4.3. - Poticanje energetske učinkovitosti:
  • do 3.000,00 eura
 • Mjera 5.1. - Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima:
  • do 8.000,00 eura.

Intenzitet potpore: 80%

 

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet
stranici Primorsko-goranske županije, odnosno do 29.05.2023. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: