Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Nacrt Poziva „Proizvodnja energije iz mora”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon provedenog e-savjetovanja planira objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Proizvodnja energije iz mora" u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ koji ima za cilj povećanje korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, što je sukladno ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • bilo koji subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj koja posluje najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka trajanja Poziva.

 

Prihvatljivi partneri:

 • bilo koji javni ili privatni subjekt, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj koji posluje najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka trajanja Poziva.

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa  subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti koji doprinose:

 • pripremi tehničke dokumentacije potrebne za ugradnju dizalica topline s morskom vodom,
 • povećanju instaliranih kapaciteta energije iz mora,
 • povećanju proizvodnje energije iz mora i smanjenju godišnjih emisija CO2,
 • upravljanju i administriranju projekta,
 • promociji i povećanju vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.

Napomena: Donatorski partneri su prikladni isključivo za aktivnosti navedene pod posljednje dvije točke.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Prihvatljiva oprema su svi elementi sustava dizalice topline s morskom vodom kao toplinskim spremnikom, za potrebe grijanja i hlađenja objekata uz/blizu obale, i to od zahvata bočate ili morske vode (direktni zahvat, proizvodni i utisni zdenci i sl.) do svih ostalih elemenata sustava unutar strojarnice (dizalice topline, spremnici, razdjeljivači i sabirnici, izmjenjivači topline, pumpe, mjerna oprema, cjevovodi unutar strojarnice i sl.).
  • Zahvat morske vode;
   • Direktni zahvat morske vode (usisni cjevovod, zaštitne rešetke, pumpe, povratni cjevovod i sl.),
   • Zahvat boćate vode iz zdenaca uz more (vertikalni i horizontalni zdenci, pumpe, cjevovodi, međuizmjenjivač i sl.),
  • Dizalica topline (isparivač, kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil),
  • Spremnici ogrjevne i rashladne vode te pripadajuća oprema (izolacija, ventili, filtri, mjerni uređaji, omekšivač i sl.),
  • Spremnici potrošne tople vode (izolacija, sigurnosni ventili i sl.),
  • Ekspanzijske posude,
  • Razdjeljivači i sabirnici,
  • Izmjenjivači topline,
  • Mjerna oprema (kalorimetri, osjetnici temperature, mjerila potrošnje električne energije i snage, mjerila protoka, manometri, termometri i sl.) i komunikacijska oprema,
  • Upravljački ormar i centralni nadzorno-upravljački sustav strojarnice,
  • Pumpe i armatura (frekventno upravljane pumpe, potopne crpke i sl.),
  • Cjevovod strojarnice i pripadajuća oprema (oslonci, konzole i ovjesi, izolacija i sl.),
  • Troškovi montaže, sitnog potrošnog materijala neophodnog za montažu opreme, natpisne pločice, čišćenje gradilišta i prijevoz opreme,
  • Troškovi puštanja u pogon cijelog sustava (dizalice topline),
  • Dobava i dostava svih atesta, mjerenja, izrada uputa, radioničke dokumentacije i sl.,
  • Ostala oprema unutar strojarnice povezana sa sustavom dizalice topline (ventili, zaklopke, kompenzatori, filtri i hvatači nečistoća za vodu i sl.).

 

Prihvatljivost projekta:

Odabrani projekti provodit će se u obalnom području Hrvatske. Sam projekt mora biti smješten u blizini obale Jadranskog mora, stoga bi se prijavitelj trebao nalaziti na obali (a ne u unutrašnjosti).

 

Finaciranje:

Iznos alokacije: 1.534.000,00 EUR.

Najniži iznos potpore: 200.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 1.300.000,00 EUR

Intenzitet potpore:

 • za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima:
  • utvrditi će se na temelju primjenjivih odredbi Programa dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene”.
  • stopa bespovratnih sredstava iznosit će:
   • 30% ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike,
   • 40% za srednje poduzetnike,
   • 50% za male poduzetnike za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora,
   • 50% ukupno prihvatljivih troškova za izradu studija zaštite okoliša.
  • za neprofitne organizacije:
   • za javne subjekte koji predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za nevladine udruge koje predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za javne subjekte i nevladine udruge koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

 

Rok za podnošenje prijava: Poziv se planira objaviti u kolovozu 2021. godine.