Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Nacrt poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon provedenog e-savjetovanja planira objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ koji ima za cilj povećanje korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, što je sukladno ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • bilo koji subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj koja posluje najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka trajanja Poziva.

 

Prihvatljivi partneri:

 • bilo koji javni ili privatni subjekt, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj koji posluje najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka trajanja Poziva.

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa  subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti koji doprinose:

 • pripremi tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana,
 • povećanju instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana),
 • povećanju proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO,
 • upravljanju i administriranju projekta,
 • promociji i povećanju vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.

Napomena: Donatorski partneri su prikladni isključivo za aktivnosti navedene pod posljednje dvije točke.

 

Prihvatljivost projekta:

Odabrani projekti provodit će se na području Republike Hrvatske. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu se provoditi na teritoriju države donatora.

 

Finaciranje:

Iznos alokacije: 7.400.000,00 EUR

Najniži iznos potpore: 200.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 1.300.000,00 EUR

Intenzitet potpore:

 • za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima:
  • Stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se na temelju primjenjivih odredbi Programa dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene”
   • 30% ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike,
   • 40% za srednje poduzetnike,
   • 50% za male poduzetnike za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora,
   • 50% ukupno prihvatljivih troškova za izradu studija zaštite okoliša.
  • za neprofitne organizacije:
   • za javne subjekte koji predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za nevladine udruge koje predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za javne subjekte i nevladine udruge koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

 

Rok za podnošenje prijava: Poziv se planira objaviti u kolovozu 2021. godine.