Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 14. rujna 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ koji ima za cilj povećanje korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, što je sukladno ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • bilo koji subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri:

 • bilo koji javni ili privatni subjekt, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa  subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti koji doprinose:

 • pripremi tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana,
 • povećanju instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana),
 • povećanju proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO,
 • upravljanju i administriranju projekta,
 • promociji i povećanju vidljivosti aktivnosti povezanih s ostvarenjem neposrednog rezultata 2.2.

Napomena: Donatorski partneri su prikladni isključivo za aktivnosti navedene pod posljednje dvije točke.

Prihvatljivi troškovi:

 • Izravni troškovi:
  • troškovi osoblja koji rade na projektu,
  • putne naknade i dnevnice za osoblje koje sudjeluje u projektu,
  • trošak opreme ako je amortiziran u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Nositelja projekta i projektnog partnera te je općenito prihvaćen za predmete iste vrste,
  • troškovi potrošnog materijala i potrepština pod uvjetom da ih je moguće identificirati i dodijeliti projektu,
  • troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora dodijeljenih od strane Nositelja projekta i projektnog partnera u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da je dodjela provedena u skladu s važećim pravilima o javnoj nabavi,
  • troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt.
 • Neizravni troškovi:
  • svi prihvatljivi troškovi koje Nositelj projekta i/ili projektni partner(i) ne mogu izravno pripisati projektu, ali koje računovodstveni sustav može identificirati i opravdati kao nastale troškove u okviru prihvatljivih izravnih troškova pripisanih projektu.

Prihvatljivost projekta:

Odabrani projekti provodit će se na području Republike Hrvatske. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu se provoditi na teritoriju države donatora.

Finaciranje:

Iznos alokacije: 7.400.000,00 EUR

Najniži iznos potpore: 200.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 1.300.000,00 EUR

Intenzitet potpore:

 • za subjekte koji se bave gospodarskim djelatnostima:
  • Stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se na temelju primjenjivih odredbi Programa dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene”
   • 30% ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike,
   • 40% za srednje poduzetnike,
   • 50% za male i mikro poduzetnike,
   • 85% ukupno prihvatljivih troškova (maksimalno 200.000 eura tijekom tri fiskalne godine) za aktivnosti upravljanja projektom i administraciju, aktivnosti promocije i vidljivosti povezane s postizanjem rezultata i aktivnosti povezane s pripremom tehničke dokumentacije u sklopu projekta.
  • za subjekte koji se ne bave gospodarskim djelatnostima:
   • za javne subjekte koji predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za nevladine udruge koje predlažu projekte koji ne spadaju pod odredbe o državnim potporama 85% ukupno prihvatljivih troškova u sklopu projekta,
   • za javne subjekte i nevladine udruge koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa bespovratnih sredstava utvrdit će se u skladu s pravilima o državnim potporama.

Rok za podnošenje prijava: od 14. rujna 2021. godine do 15. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. izmjena Natjecajne dokumentacije

Natjecajna dokumentacija-Solarna energija