Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2024. godini

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 23. veljače 2024. godine Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • subjekti malog gospodarstva:
   • trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i
   • obiteljska poljoprivredna gospodarstva/Poljoprivrednici koji imaju Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi po završetku projekta,
    • Hoteli - postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine "Hoteli";
     • Hotel, Hotel baština, Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel,
     • koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 55.10. Hoteli i sličan smještaj,
    • Restorani - postojeći objekti s cjelogodišnjim poslovanjem s važećim rješenjima iz skupine "Restorani";
     • Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica,
     • koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 56.1 - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane,
    • Kampovi - postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine "Kampovi";
     • Kamp ili Kamp odmorište,
     • koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje,
    • OPG-ovi koji imaju važeće rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi za vinotočje ili kušaonicu po završetku projekta te obrti, trgovačka društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (samo za ulaganja u kušaonicu na poljoprivrednom gospodarstvu),
    • Plovni objekti nautičkog turizma - postojeći plovni objekti , subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranju djelatnost prema NKD-u 50.10. - Pomorski i obalni prijevoz putnika ili 501.30 - prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2025. godine.

 • MJERA A - HOTELI:
  • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju Hotela:
   • troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u hotelu,
   • troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije,
   • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
   • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo.
  • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga:
   • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • MJERA B - KAMPOVI:
  • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju Kampova:
   • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog Kampa ili Kamp odmorišta na području NUTS 2 regija
   • za postojeće Kampove ili Kamp odmorišta:
    • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
   • ulaganja usmjerena na uštedu energije i sprečavanje nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje i ponovnu upotrebu otpada,
  • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih Kampa:
   • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • MJERA C - RESTORANI:
  • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata:
   • troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u restoranu,
   • troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije,
   • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
   • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo.
  • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga:
   • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • MJERA D - OPG:
  • Plasman poljoprivrednih proizvoda kroz turizam:
   • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog vinotočja ili kušaonice na OPG-u ili kušaonice na PG-u,
  • Ulaganje u digitalizaciju i e-punionice u cilju unapređenja pružanja usluga na OPG-u:
   • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) vezanih isključivo za ugostiteljsko turističke usluge na OPG-u ili PG-u koje ima važeće rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga,
   • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike na OPG-u ili PG koje ima važeće rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga.
 • MJERA E - PLOVNI OBJEKTI NAUTIČKOG TURIZMA:
  • Ulaganje u zelenu tranziciju "Plovnih objekata nautičkog turizma":
   • troškovi zamjene i nabave opreme vezane za mjere energetske učinkovitosti,
   • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo,
  • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje usluga u turizmu:
   • troškovi opreme informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

 

Financiranje:

MJERA A - HOTELI:

 • najniži iznos: 10.000 eura
 • najviši iznos: 35.000 eura

MJERA B - KAMPOVI:

 • najniži iznos: 6.000 eura
 • najviši iznos: 25.000 eura

MJERA C - RESTORANI:

 • najniži iznos: 5.000 eura
 • najviši iznos: 15.000 eura

MJERA D - OPG:

 • najniži iznos: 5.000 eura
 • najviši iznos: 15.000 eura

MJERA E - PLOVNI OBJEKTI NAUTIČKOG TURIZMA:

 • najniži iznos: 5.000 eura
 • najviši iznos: 15.000 eura

Intenzitet potpore: do 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova

 

Rok za podnošenje: do 15. ožujka 2024. godine do 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju s našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite s vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

 1. JAVNI POZIV KTG 2024 /.pdf
 2. PROGRAM KTG 2024 /.pdf
 3. Upute za prijavitelje /.pdf
 4. Prilog 1 - Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 5. Prilog 2 - Izjava o povezanim društvima /.docx
 6. Prilog 3a - Obrazac troškovnika Mjera A - Hoteli /.xlsx
 7. Prilog 3b - Obrazac troškovnika Mjera B - Kampovi /.xlsx
 8. Prilog 3c - Obrazac troškovnika Mjera C - Restorani /.xlsx
 9. Prilog 3d - Obrazac troškovnika Mjera D - OPG/Poljoprivrednik /.xlsx
 10. Prilog 3e - Obrazac troškovnika Mjera E - Plovni objekti nautičkog turizma /.xlsx
 11. Prilog 4a - Kriteriji odabira Mjera A - Hoteli /.pdf
 12. Prilog 4b - Kriteriji odabira Mjera B - Kampovi /.pdf
 13. Prilog 4c - Kriteriji odabira Mjera C - Restorani /.pdf
 14. Prilog 4d - Kriteriji odabira Mjera D - OPG Poljoprivrednik /.pdf
 15. Prilog 4e - Kriteriji odabira Mjera E - Plovni objekti nautičkog turizma/.pdf
 16. Obrazac Konačnog izvješća /.docx