Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Subvencionirani program kreditiranja privatnih iznajmljivača

PROGRAM ZATVOREN!

Sporazumom potpisanim u veljači 2019. godine  između Ministarstva turizma i HBOR-a omogućeno je kreditiranje privatnih iznajmljivača putem poslovnih banaka: Hrvatska poštanska banka d.d. i Podravska banka d.d.

Cilj programa je ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanje ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja te u konačnici poboljšanje popunjenosti kapaciteta i jačanje cjelogodišnjeg turizma. 

Ministarstvo turizma subvencionira kamatnu stopu u visini od 1,00% godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita što znači da u konačnici kamatna stopa za korisnika kredita iznosi 2% na kredite odobrene u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR, odnosno 2,7% na kredite odobrene u kunama.

 

Prihvatljivi korisnici:

  • Fizička osoba – građanin iznajmljivač, koji u trenutku odobrenja kredita ima rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje sljedećih ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:
  • smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta
  • smještaja u kampu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno

Prihvatljive aktivnosti:

Usklađivanje Objekta s važećim uvjetima propisanim za vrstu i kategoriju i uređenje dodatne ponude objekata i to za:

  • obnovu, adaptaciju i opremanje postojećih objekata (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, kampovi) koji su dobili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prije 1. 9. 2007. godine, po tadašnjem pravilniku za objekte, uz uvjet ishođenja novog rješenja o kategorizaciji Objekta
  • poboljšanje postojeće ponude Objekata u okviru iste kategorizacije
  • obnovu, izgradnju i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture i pratećih objekata za cikloturizam, sport i rekreaciju i drugih dodatnih sadržaja, kao dopunu ponude uz uslugu smještajnog kapaciteta u domaćinstvu (isključena je nabava pokretne opreme i prijevoznih sredstava, npr bicikli, sandoline, kajaci …) 

Krediti nisu namijenjeni za izgradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta

  • za refinanciranje postojećih kredita Krajnjih korisnika
  • za refundaciju vlastitih sredstava Krajnjih korisnika uloženih u Projekt

Financiranje:

  • u kunama: od 20.000,00 do 375.000,00 HRK s ugovorenom kamatnom stopom od 3,70% godišnje
  • u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR od 2.600,00 do 50.000,00 EUR s ugovorenom kamatnom stopom od 3,00% godišnje

Za svaki kredit Ministarstvo Korisniku daje potporu (subvenciju) pa poslovnoj banci uplaćuje dio kamate u visini od 1,00% godišnje, fiksno. Subvencija se isplaćuje cijelo vrijeme trajanja Kredita (u razdoblju korištenja, počeka i otplate Kredita).

Rok korištenja kredita: do 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora banka - korisnik

Rok otplate kredita: najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka koje su s HBOR-om potpisale ugovor o suradnji

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!