Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: LIFE – 2014.-2020. – “Tradicionalni projekti”

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 31. svibnja 2019. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa Life 2014.-2020. za Life natječaj 2019. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • Tijela državne uprave,
 • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • Organizacije civilnog društva.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izazovi povezani s okolišem i klimatskim promjenama

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore:
  • Sredstva fonda dodjeljuju se putem subvencija, pomoći i donacija
  • Udio sufinanciranja po pojedinačnom zahtjevu i ugovoru biti će modificiran sukladno pravilima o državnim potporama, odnosno sukladno Programu dodjela potpore male vrijednosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
  • Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Pozivu osiguran je odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2019. godini od 26. travnja 2019. godine u ukupnom iznosu od 12.100.000,00 kn.
 • Intenzitet potpore:
  • do 55% prihvatljivih troškova,
  • projekti iz Prirode i bioraznolikosti do 60% sufinanciranja
  • projekti usmjereni na aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama do 75% sufinanciranja.

Rok za podnošenje prijava:

Prva faza:

 • Priroda i bioraznolikost – od 31. svibnja 2019. godine do 12. lipnja 2019. godine
 • Okolišno upravljanje i informacije - od 31. svibnja 2019. godine do 12. lipnja 2019. godine
 • Okoliš i učinkovito korištenje resursa – od 31. svibnja 2019. godine do 10. lipnja 2019. godine

Druga faza:

 • Priroda i bioraznolikost – od 31. svibnja 2019. godine do 21. siječnja 2020. godine
 • Okolišno upravljanje i informacije - od 31. svibnja 2019. godine do 21. siječnja 2020. godine
 • Okoliš i učinkovito korištenje resursa – od 31.svibnja 2019. godine do 21. siječnja 2020. godine

 

Potprogram:

 • Klimatske aktivnosti – od 31. svibnja do 28. kolovoza 2019. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Javni poziv - LIFE - Dopuna

Javni poziv - LIFE