Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07.  rujna 2017. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini (NN 89/17)

Prihvatljivi prijavitelji:

 • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar i imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina,
 • javna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,
 • udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina)  i imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Objava reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet),
 • Odnosi s javnošću, promidžba i marketing,
 • Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
 • Sudjelovanje na međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore po projektu: 3.000 EUR
 • Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu: 200.000 EUR
  • maksimalni iznos potpore po projektu iz EU sredstava: 100.000 EUR
  • maksimalni iznos potpore po projektu iz Državnog proračuna RH: 60.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 80% ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: 29. rujna 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: