Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 04. ožujka 2019. godine javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2019. godini.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

 Prihvatljive aktivnosti:

 • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja,
 • odnosi s javnošću, promocija i marketing organiziranjem:
 • informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja
 • aktivnosti s ciljem promidžbe imidža Hrvatske u trećim zemljama održavanjem vinskih manifestacija i degustacija za trgovce i potrošače
 • promotivne prodaje u trećim zemljama
 • aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice i druge aktivnosti vezane za odnose s javnošću te troškovi agencija za odnose s javnošću koje se provode u trećim zemljama ili su usmjereni za tržište trećih zemalja
 • izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja i njihova distribucija
 • sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja i
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: 250.000,00 EUR ukupno prihvatljivih troškova
 • Intenzitet potpore: do 80% od ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 04. ožujka 2019. godine do 29. ožujka 2019. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: