Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07.  rujna 2017. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini (NN 89/17)

Prihvatljivi prijavitelji:

 • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar i imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina,
 • javna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,
 • udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina)  i imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Objava reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet),
 • Odnosi s javnošću, promidžba i marketing,
 • Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
 • Sudjelovanje na međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore po projektu: 3.000 EUR
 • Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu: 200.000 EUR
  • maksimalni iznos potpore po projektu iz EU sredstava: 100.000 EUR
  • maksimalni iznos potpore po projektu iz Državnog proračuna RH: 60.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 80% ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: 29. rujna 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: