Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 09. svibnja 2018. godine Natječaj za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Stručne organizacije uključene u sektor vina,
 • Organizacije proizvođača vina,
 • Udruženja organizacija proizvođača vina,
 • Privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
 • Sektorske organizacije uključene u sektor vina,
 • Javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
 • Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 • Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja,
 • Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 3.000 EUR
 • Maksimalni iznos potpore: 200.000 EUR
  • iz EU sredstava: 100.000 EUR
  • iz Državnog proračuna RH: 60.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 80% ukupno prihvatljivih troškova unutar čega
  • 50% prihvatljivih troškova se odnosi na sredstva EU
  • 30% prihvatljivih troškova se odnosi na sredstva državne potpore proračuna RH

Rok za podnošenje prijava: do 30. svibnja 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 37/15, 49/15, NN 40/17, 39/18)
 • Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2018. godini. (NN 42/18)
 • Obrasci i upute