Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 23. prosinca 2020. godine Otvoreni javni poziv za „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • Jedinice lokalne samouprave (Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave, obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem).

Prihvatljivi partneri:

 • Dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 • Jedinice lokalne samouprave.

U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz ovog poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i administracija:
  • upravljanje projektom,
  • administracija,
  • ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.
 • Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića,
  • razvoj posebnih programa,
  • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja/ica,
  • poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju,
  • zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja,
  • stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije),
  • rad s darovitom djecom i dr.,
  • specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.),
  • edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.
 • Promidžba i vidljivost
  • organizacija promotivnih aktivnosti u cilju promocije projekta,
  • organizacija informativnih događanja u cilju promocije projekta,
  • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala u cilju promocije projekta,
  • diseminacija informacija o projektu putem medija (tisak, radio, televizija, internet),
  • uspostava i održavanje internetskih stranica i dr.
 • Horizontalna načela

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 6.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: do 30. lipnja 2021. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: