Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 8. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv za „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Vrtići,
 • Jedinice lokalne samouprave (Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne  samouprave, obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem.

Prihvatljivi partneri:

 • Vrtići,
 • Jedinice lokalne samouprave

U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz ovog poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Osiguravanje sluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno-obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva
 • Pružanje usluge poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa, alternativno odgojno-obrazovnih programa te programa javnih potreba
 • Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u pedagoškim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnosti kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podražavajućeg okruženja za djecu, podrška roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta, rad s darovitom djecom, pružanje specijaliziranih edukacija, edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane
 • Unaprjeđenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno-obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva
 • Razvoj posebnih programa
 • Promidžba i vidljivost:
  • Organizacija promotivnih aktivnosti (npr. Najam prostora za svečanost predstavljanja projekta, audio-vizualnih pomagala, itd)
  • Organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. Promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
  • Nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću (radio i TV emisije, reklamni spotovi, digitalni marketing i sl.)
  • Priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
  • Uspostava i održavanje internetskih stranica
  • Izrada oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora
  • Marketinško oglašavanje, komuniciranje, savjetovanje i sl.
  • Troškovi hrane i pića
 • Upravljanje projektom i administracija:
  • Angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
  • Ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 15.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: do iskorištenja raspoloživih sredstava

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: