Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Sustav Start – up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. ožujka 2019. godine Poziv “Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka”.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Rijeka (Gradovi: Rijeka, Kraljevica, Kastav, Opatija, Općine: Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo)
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI) upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture s datumom upisa ne kasnijim od 31. prosinca 2017. godine, u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora2, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima.

Prihvatljivi partneri u smislu ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS);
 • Poduzetničke potporne institucije (PPI), prema kriterijima za prijavitelje navedenima u točki 2.1. Uputa za prijavitelje;
 • Upravitelj infrastrukture ukoliko su mu koncesije ili druga odobrenja za upravljanje infrastrukturom dodijeljena na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi uzimajući u obzir važeće propise o javnoj nabavi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti (A1) izgradnje (sa ili bez opremanja)/ (A2) rekonstrukcije (sa ili bez opremanja) /(A3) mali infrastrukturni radovi (sa ili bez opremanja)
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju/privođenje svrsi poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez opremanja,
  • Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija.
 • (B) Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima i od strane PPI-a prema MSP-ima
  • Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima
   • Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata (ne obuhvaćaju usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne i knjigovodstvene usluge te usluge oglašavanja),
   • Usavršavanje zaposlenika PPI-a u cilju pomoći i prijenosa znanja na MSP-ove u okviru potreba ovog Poziva
  • Aktivnosti usavršavanja/pružanja stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima od strane PPI-a
   • Pred-inkubacijske usluge,
   • Savjetodavne usluge (ne obuhvaćaju usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne i knjigovodstvene usluge te usluge oglašavanja),
   • Usluge usavršavanja (podrška u uspostavi start-up poduzeća, edukacije, radionice, izrada poslovnih planova, analiza tržišta, izrada studija izvodljivosti, izrada dizajna prototipova, izrada i promocija prototipova, nabava materijala, nabava alata, edukacija o zelenoj i cirkularnoj ekonomiji i sl.),
   • Organiziranje programa mentorstva,
   • Pomoć MSP-ovima za uključivanje u europske inicijative (odnosi se na umrežavanje, pridruživanje udruženjima i organizacijama poduzetnika na europskoj razini) te prijave na natječaje iz ESI fondova,
   • Promocija poduzetništva (uključujući međunarodne i nacionalne konferencije, radionice, seminare, organizaciju skupina za raspravu, i događanja s ciljem povezivanja sudionika i umrežavanja),
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Horizontalne aktivnosti
  • aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8 Uputa za prijavitelje.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 33.500.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 21. ožujka 2019. godine od 14:00 sati do 18. lipnja 2019. godine do 23:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje:

Obrasci:

Prilozi: