Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja (4.1.2.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. studenog 2020. godine Natječaj za tip operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru relevantnom za ovaj Natječaj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata,
  • Opremanje.
 • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor),
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore:
  • 300.000 EUR
  • 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.
 • Intenzitet potpore: do 50%

Rok za podnošenje prijava: od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine  do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija