Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva (4.1.2.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. ''Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva'' – provedba tipa operacije 4.1.2. ''Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš''.

 

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od godine dana)
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) - doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi,
 • U sklopu ovog Natječaja nisu prihvatljiva postojeća poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12), a koja su obveznici provedbe Direktive Vijeća 91/676/EEZ, tj. Nitratne direktive, osim u slučaju da povećavaju postojeće kapacitete ili ulažu u izgradnju nove farme.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
  • građenje objekata za skladištenje, manipulaciju, sušenje, peletiranje, kompostiranje i baliranje stajskog gnoja i digestate
  • nabava opreme za rukovanje, skladištenje, korištenje stajskog gnoja/digestata i ostala nespomenuta oprema za skladišne kapacitete
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe
  • nabava opreme za utovar/istovar organskog gnojiva
  • nabava opreme za transport organskog gnojiva
  • nabava opreme za primjenu organskog gnojiva
  • nabava traktora i ostalih nespomenutih strojeva i opreme

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, 
 • Najviši iznos potpore po projektu iznosi 1.000.000 EUR
 • Najviši iznos po projektu za početnike (upisani u Upisnik najmanje godinu dana a posluju manje od 2 godine) može iznositi do 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 20% za mlade poljoprivrednike

 

Rok za dostavu prijave: od 31. kolovoza 2018. godine u 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine u 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: