Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva (4.1.2.)

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. ''Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstv'' – provedba tipa operacije 4.1.2. ''Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš''.

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
  • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi - Jedinstveni registar domaćih životinja najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika, koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i manje od godinu dana, te proizvođačkih organizacija priznatih sukladno posebnim propisima kojima se uređuje njihov rad, koje ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) - doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi,

Prihvatljivi troškovi:

 1. Opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 2. Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 3. Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
   • građenje objekata za skladištenje, manipulaciju, sušenje, peletiranje, kompostiranje i baliranje stajskog gnoja i digestate
   • nabava opreme za rukovanje, skladištenje, sušenje, prešanje, mljevenje, peletiranje, kompostiranje, baliranje i korištenje stajskog gnoja i digestata
  • Poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe
   • nabava opreme za utovar i pripremu gnojiva (prednji ili zadnji traktorski utovarivači - viličar, samohodni utovarivači, kombinirani utovarivači, utovarivači – bageri, viličar, utovarivač gusjeničar- buldožer, buldožer manipulator stajskim gnojem, transporteri za kruti stajski gnoj, uređaji za miješanje i separaciju gnojnice i gnojovke, pumpe za pražnjenje tankova)
   • nabava opreme za transport gnojiva (specijalne prikolice - poluprikolice, priključne i samohodne prikolice/cisterne za transport krutog stajskog gnojiva, gnojnice i gnojovke s odgovarajućom opremom za primjenu)
   • nabava opreme za primjenu gnojiva - rasipači,  aplikator gnojovke i dr. 
   • nabava traktora (maksimalni trošak traktora može iznositi 750.000 kn, a udio troška traktora ne smije premašivati 50% ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova)

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, 
 • Najviši iznos potpore po projektu iznosi 1.000.000 EUR
 • Najviši iznos po projektu za početnike (upisani u Upisnik najmanje godinu dana a posluju manje od 2 godine) može iznositi do 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 20% za mlade poljoprivrednike,
  • uvećan za 25% za projekte za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora 
  • intenzitet javne potpore 90% za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

Rok za dostavu prijave: 17. srpanj 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: