Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja (4.1.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. prosinca 2021. godine Natječaj za tip operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanja (06.12.2021.),
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada,
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obvezika po osnovi poljoprivrede, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko po bilo kojoj osnovi najmanje dvije godine prije objave Nacrta (izuzev umirovljenika),
 • Proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine).

Prihvatljive aktivnosti:

Za proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 • Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata,
  • Opremanje,
 • Strojevi za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor),
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore:
  • 300.000 EUR
  • 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.
 • Intenzitet potpore: do 50% s mogućnošću uvećanja za dodatnih 20% u slučajevima kada ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

Rok za podnošenje prijava: od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija-412