Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore velikim poljoprivrednicima – sektor stočarstva i peradarstva (4.1.1.)

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ''Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva'' – provedba tipa operacije 4.1.1. ''Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava'' sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata  

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija:
  • koji pripadaju ekonomskoj veličini preko 250.000 EUR 
  • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika i korisnika koji su upisani u Registar farmi - Jedinstveni registar domaćih životinja, koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i manje od godinu dana, te proizvođačkih organizacija priznatih sukladno posebnim propisima kojima se uređuje njihov rad, koje ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednikakoji tomogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
  • objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 2. Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanjauslužnih djelatnosti)
 3. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 4. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
 5. Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, 
 • Najviši iznos potpore po projektu iznosi 1.000.000 EUR
 • Najviši iznos po projektu za početnike (upisani u Upisnik najmanje godinu dana a posluju manje od 2 godine) može iznositi do 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 20% za mlade poljoprivrednike

Rok za podnošenje prijava: 17. srpanj 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: