Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: 16.1.1. – Potpora za osnivanje operativnih skupina

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. lipnja 2020. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. "Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Eurpskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost" - provedba tipa operacije 16.1.1. "Potpora za osnivanje operativnih skupina".

Prihvatljivi prijavitelji:

Operativne skupine koju čine najmanje dva partnera osnovani i registrirani u RH prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (26.05.2020.).

 • Partneri operativne skupine mogu biti:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru,
  • fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u točki 24. Priloga I. ovoga Natječaja.

Prihvatljivost projekta:

 • Provodi se na području Republike Hrvatske
 • Projektna ideja/projekt se mora odnositi na jednu od navedenih tema:
  • smanjenje rizika u proizvodnji kroz inovacije, uključujući razvoj proizvoda, strojeva i opreme za ublažavanje negativnih abiotskih čimbenika,
  • razvoj tehnika, procesa, usluga ili opreme (promjena) kako bi se smanjila uporaba pesticida,
  • unapređenje dosadašnjih te uvođenje inovativnih aktivnosti vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja.
 • Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a (čl. 55. Uredbe (EU) 1305/2013).

Financiranje: 

 • Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti.
 • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: od 13. srpnja 2020. godine od 12:00 sati do 15. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: