Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU projekt PPI

Naziv projekta:

Razvoj i povećanje ponude visokokvalitetnih usluga PBIRO-a za rast i razvoj MSP-ova

Kratki opis projekta:

Svrha projekta ''Razvoj i povećanje ponude visokokvalitetnih usluga PBIRO-a za rast i razvoj MSP-ova'' je unapređenje poslovnih potpornih usluga za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja, odnosno za pomoć u svim stupnjevima razvoja, te povećano promicanje poduzetništva u društvu MSP–ovima. Predloženim aktivnostima omogućiti će se lakši pristup informacijama, znanju o mogućnostima i prilikama razvoja te visokokvalitetnim poslovnim uslugama koju nude poduzetničke potporne institucije (PPI–jevi) te tako potaknuti na pokretanje i razvoj poduzetničke djelatnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je unaprijediti i proširiti kako vlastite potporne usluge tako i poduzetničke kompetencije korisnika usluga sa krajnjim rezultatom usvajanja novih znanja i vještina koje će poduzetnici uspješno primjenjivati u svojim svakodnevnim poslovnim situacijama.

Projektom će se obuhvatiti razvoj 10 novih usluga kojim će se tokom 18 mjeseci osigurati integrirana pomoć u svim stupnjevima razvoja MSP-a za ukupno 306 korisnika.

Usavršavanjem kompetencija poduzetnici će podići vlastitu konkurentnost te stvoriti veće mogućnosti za rast i razvoj svoje poduzetničke djelatnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 444.189,43 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 377.561,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. rujna 2018. do 01. ožujka 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Boris Debelić
e-mail: pbiro@pbiro.hr

Relevantne stranice:

Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

POZIVNICA i PRIJAVA za besplatne konzultantske usluge

Letak projekta

Sadržaj objave isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj