Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Podrška obrazovanju odraslih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. ožujka 2017. Otvoreni poziv Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih koje posjeduju rješenje nadležnog Ministarstva kojim se odobrava početak izvođenja programa planiranog u okviru ovog Poziva. Navedeni/e program/e Prijavitelji su do datuma objave Poziva morali provesti najmanje jedanput.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Element 1. - Upravljanje projektom i administracija
  • Upravljanje projektom
  • Praćenje provedbe
  • Izvještavanje o provedbi
 • Element 2. Odabir polaznika za uključivanje u programe obrazovanja odraslih
  • Promocija poziva za sudjelovanje u besplatnom programu
  • Priprema kriterija za odabir kandidata
  • Zaprimanje i obrada prijava kandidata
  • Odabir polaznika i formiranje obrazovnih skupina
 • Element 3. Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih
  • Priprema materijala za izvođenje nastave
  • Izvedba programa
  • Provedba završne provjere - vrednovanje i ocjenjivanje polaznika
  • Izdavanje javnih isprava
 • Element 4. Evaluacija provedbe programa
  • Provođenje analize podataka o broju upisanih polaznika i onih koji su završili programe
  • Evaluacija provedbe programa sukladno ostvarenim rezultatima polaznika i ciljevima programa
  • Podnošenje izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja šest mjeseci po završetku projektnih aktivnosti radi praćenja posebnih pokazatelja o broju polaznika zaposlenih po završetku obrazovanja te 2 godine nakon završetka provedbe projektnih aktivnosti
 • Element 5: Promidžba i vidljivost
  • Izrada promotivnih materijala
  • Izrada mrežnih stranica za potrebe oglašavanja te oglašavanje putem drugih medija (radio, televizija)

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 500.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 1.500.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 31. svibanj 2017.
U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Izmjena natječajne dokumentacije   
Upute za prijavitelje-izmijenjena verzija
Obrazac 3_Program obrazovanja odraslih - izmijenjena verzija
Prilog 2_Posebni uvjeti ugovora-izmijenjena verzija  
Prilog 4_Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga - izmijenjena verzija

Upute za prijavitelje
Obrazac 1_Izjava prijavitelja
Obrazac 2_Izjava partnera
Obrazac 3_Program obrazovanja odraslih
Prilog 1_Opći uvjeti ugovora
Prilog 2_posebni uvjeti ugovora
Prilog 3_Praćenje i izvještavanje o pokazateljima
Prilog 4_Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga
Prilog 5_Postupci nabave za NOJN
Predložak 1_ Predložak adresiranja paketa/omotnice
Predložak 2_Predložak naslovnice projektnog prijedloga