Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u turizmu

Natječaj zatvoren.

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"

Primorsko-goranska županija objavila je 30. svibnja 2016. godine Javni poziv za prijavu na programa kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016".

Korisnici kredita:

Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici (trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.) i obrti) koji ulažu u smještajne (ugostiteljske) kapacitete na području PGŽ-a.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Kupnja, izgradnja, uređenje, modernizacija ili proširenje smještajnih (ugostiteljskih) kapaciteta,
  • Nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
  • Obrtna sredstva do 30% iznosa kredita.

Financiranje:

  • Najniži iznos: 100.000,00 kuna,
  • Najviši iznos: 1.000.000,00 kuna,
  • Kamatna stopa na kredit:
    • Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite sa 4 postotna poena, tako da kamata za korisnika iznosi najviše 2% godišnje,
    • Za ulaganja na području Gorskog kotara, udaljenih otoka (Susak, Ilovik, Unije, Male Srakane i Velike Srakane) Županija subvencionira kamatnu stopu s 5 postotnih poena, tako da kamata za korisnika iznosi najviše 1% godišnje.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja kreditnog potencijala.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

Javni poziv
Popis dokumentacije uz zahtjev za kredit
Zahtjev za kredit
Obrazac
Izjava