Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području PGŽ-a u 2020.

POZIV ZATVOREN!

Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavilo je dana 11. svibnja 2020. godine Javni Poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko – goranske županije u 2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove),
  • moraju biti u 100% privatnom vlasništvu, imati registrirano sjedište te se aktivnost opremanja provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije (osim grada Rijeke).

Prihvatljive aktivnosti:

 • nabavka opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu;
 • opremanje, uređenje i prilagodba prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera;
 • priprema dokumentacije u svrhu prijave na otvorene natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19;
 • nabavka repromaterijala (osim hrane i pića), sitnog inventara i sredstava potrebnih radi zaštite od prenošenja koronavirusa;
 • ostali troškovi poduzetnika u sektoru malog gospodarstva vezani za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 10.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 40.000,00 HRK korisnicima s više od jednog zaposlenog,

                                                 30.000,00 HRK korisnicima s jednim zaposlenim.                                    

 • Intenzitet potpore:
  • 100%
   • Minimalno 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu te najmanja cijena opreme mora iznositi 4.000,00 HRK

Rok za podnošenje prijava: kontinuirano do 15. studenog 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: