Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2023. godini

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 05. travnja 2023. godine Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva.

 

Prihvatljivi korisnici:

 • subjekti malog gospodarstva:
  • trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti:
   • Restorani s cjelogodišnjim poslovanjem s važećim rješenjima iz skupine "Restorani"; Restoran, Gostionica iz skupine "Barovi"; Konoba ili Klet koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića,
   • Agencije upisane u Središnji Registar ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanja usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 79.1 - Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora),
   • Postojeći plovni objekti za krstarenje registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje koji imaju registriranu glavnu djelatnost po NKD-u: 50.10 - Pomorski i obalni prijevoz putnika.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 01.01.2023. do 31.03.2024. godine.

 • MJERA A - RESTORANI:
  • Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata:
   • troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja usluga,
   • troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije,
   • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo.
  • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga:
   • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • MJERA B - AGENCIJE:
  • Ulaganje u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga:
   • nabava prateće opreme za realizaciju paket aranžmana, izleta, događanja, uključujući i moguću opremu i/ili program za osobe s invaliditetom.
  • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga:
   • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
 • MJERA C - PLOVNI OBJEKTI ZA KRSTARENJE:
  • Ulaganje u zelenu tranziciju "Plovnih objekata za krstarenje":
   • ulaganje u opremu/uređaj za desalinizaciju morske vode na plovilu,
   • ulaganje u opremu/uređaj za biokemijsko pročišćavanje otpadnih (crnih) voda na plovilu.

 

Financiranje:

MJERA A - RESTORANI:

 • najniži iznos: 6.000 eura
 • najviši iznos: 25.000 eura

MJERA B - AGENCIJE:

 • najniži iznos: 4.000 eura
 • najviši iznos: 8.000 eura

MJERA C - PLOVNI OBJEKTI ZA KRSTARENJE:

 • najniži iznos: 6.000 eura
 • najviši iznos: 20.000 eura

Intenzitet potpore: do 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova

 

Rok za podnošenje: do 10. svibnja 2023. godine do 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju s našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite s vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: