Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 31.05.2022. godine Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici:

 • subjekti malog gospodarstva:
  • trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.
 • OPG-ovi koji pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ii turističke usluge na obiteljskom gospodarstvu.

Prihvatljive aktivnosti:

 • MJERA A1 - HOTELI:
  • ulaganja vezana uz realizaciju nivoa uređenja i opreme višeg standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli koja doprinose višoj dodanoj vrijednosti ugostiteljsko-turističke usluge Hotela,
  • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja,
  • ulaganja u opremu i/ili sadržaje koji će doprinijeti dobivanju propisanih oznaka standarda,
  • podizanje kvalitete hotela za ispunjavanje uvjeta za dobivanje oznake kvalitete "KvalitetaQuality" ili dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša ili "EU Ecolabel" ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS za hotel,
  • ulaganja realizirana tijekom 2021. i 2022. godine vezana za dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekta iz skupine "Ostali ugostiteljski objekti za smještaj" u ugostiteljski  objekt "Hoteli" ili već realizirana ulaganja vezana za dostizanje uvjeta za prenamjenu ili uključenje postojećih smještajnih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština, Difuzni hotel ili Integralni hotel,
  • povećanje ili poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom, uključujući dizala,
  • opremanje hotela s automatskim vanjskim defibrilatorima, uz obveznu edukaciju djelatnika,
  • ulaganje u e-punionice za električna vozila,
  • digitalizacija i automatizacija u hotelskom poslovanju i suvremeni sustavi tehničke zaštite u hotelima.
 • MJERA A2 - KAMPOVI:
  • ulaganja vezana uz obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja za ostvarenje povećanja kategorije kampa, tj. dodane vrijednosti usluge kampa,
  • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa,
  • dobivanje znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša ili "EU Ecolabel" ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS,
  • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom,
  • opremanje kampa s automatskim vanjskim defibrilatorima, uz obveznu edukaciju djelatnika,
  • ulaganje u e-punionice za električna vozila,
  • digitalizacija i automatizacija u poslovanju kampa i suvremeni sustavi tehničke zaštite.
 • MJERA A3 - OPG
  • podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u registriranom za ugostiteljske usluge, uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce ili povećanje kapaciteta i dodatne ponude na OPG-u,
  • razvoj ili unapređenje dodatnih sadržaja,
  • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u ili kušaonica na PG-u, prostora za održavanje radionica, prezentaciju i prodaju proizvoda OPG-a/poljoprivrednika,
  • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom,
  • ulaganje u e-punionice za električna vozila.
 • MJERA B - Pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-Moslavačke županije
  • saniranje posljedica potresa i nastavka poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata u potresom pogođenoj Sisačko-Moslovačkoj županiji.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2021. do 30.06.2023.

 • priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće parcele,
 • trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele,
 • nabava montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata,
 • troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti,
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta.

Financiranje:

MJERA A1 - HOTELI:

 • najniži iznos: 50.000,00 kn
 • najviši iznos: 400.000,00 kn

MJERA A2 - KAMPOVI:

 • najniži iznos: 30.000,00 kn
 • najviši iznos: 300.000,00 kn

MJERA A3 - OPG:

 • najniži iznos: 30.000,00 kn
 • najviši iznos: 150.000,00 kn

MJERA B - Pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije

 • najniži iznos: 10.000,00 kn
 • najviši iznos: 50.000,00 kn

Intenzitet potpore: do 60% opravdanih troškova

Rok za podnošenje: do 20. lipnja 2022. godine do 24:00 sata

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: