Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Sufinanciranje aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Natječaj zatvoren.

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 11. svibnja 2016. Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno - stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta.

Prihvatljivi prijavitelji:

Organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

  1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)
  2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove).

Financiranje:

Za znanstveno – stručne skupove:

  • Do 50.000 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
  • Do 30.000 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
  • Do 20.000 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
  • Do 10.000 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije

  • Do 140.000 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
  • Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
  • Do 50.000 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
  • Do 20.000 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

Intenzitet potpore: do 40 % ukupnih troškova manifestacije.

Rok za podnošenje prijava: do iskorištenja sredstava.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

Javni poziv za prijavu
Prijava za pokroviteljstvo - Prilog I. - OBRAZAC PP
Prijava za pokroviteljstvo - Prilog II. - OBRAZAC PP/2
Prijava za pokroviteljstvo - Prilog III. – OBRAZAC DPP/2