Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj publike u kulturi u RH

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo kulture objavilo je dana 18. rujna 2017. godine Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske najmanje dvije godine.

Prihvatljive aktivnosti:

Programske aktivnosti kojima je cilj razvoj publike u kulturi:

 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
 • povećanje vidljivosti  kulture  u  tehnološko-medijskome prostoru  na  inovativan  i  kreativan  način; razvoj modela  za  interaktivnu  komunikaciju  s  publikom  putem  digitalnih  sadržaja  (npr. aplikacije,  video igre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i sl.)
 • povećanje sudjelovanja  u  kulturi ranjivih  skupina  (djeca  i  mladi,  srednja  i  starija  generacija,  osobe  s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta
 • aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
 • aktivnosti vezane uz poticanje čitanja
 • diseminacija dobrih  praksi  u  području  razvoja  publike  i  stvaranje  potencijalnih partnerstva  u  području razvoja publike
 • aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 50.000 kn

Rok za predaju prijave: 20. listopada 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: