Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Kupnja energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

NATJEČAJ ZATVOREN.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 22. svibnja 2019. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicu sustava Fonda 2019.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Tijela državne uprave;
 • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici;
 • Trgovačka društva;
 • Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja);
 • Neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sufinanciranje kupnje novih vozila:
 • Električnih bicikala,
 • Električnih vozila kategorija L1, L2, 3L, L4, L5, L6, L7,
 • Električnih i „plug in“ hibridnih vozila kategorije M1,
 • Vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3, i vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona:
  • Električni,
  • „plug in“ hibridni pogon,
  • stlačeni prirodni plin (SPP),
  • ukapljeni prirodni plin (UPP).

Financiranje:

 • Električni bicikli – do 5.000,00 HRK, min 5 kom, maks 15 kom
 • Električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 HRK
 • Vozila kategorije M1 i N1 s „plug in“ hibridnim pogonom – do 80.000,00 HRK
 • Vozila kategorije N1 s pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 HRK
 • Vozila kategorije M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 HRK
 • Vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim „plug in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP – maksimalno 400.000,00 HRK
 • Najveći iznos potpore: 400.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 40% Fondu opravdanih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 22. svibnja 2019. godine u 09:00 sati do 31. prosinca 2019. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: