Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova obiteljskih kuća

NATJEČAJ ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 15. rujna 2021. godine javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv energetskog razreda (prema Q H,nd):
  • Kontinentalna Hrvatska: minimalno D ili lošijeg razreda za aktivnosti A1 ili A2,
  • Primorska Hrvatska: C ili lošijeg razreda za aktivnosti A1 ili A2,
  • Kontinentalna Hrvatska: C ili boljeg razreda za aktivnost A3,
  • Primorska Hrvatska: B ili boljeg razreda za aktivnost A3.

Prihvatljivost projekta:

 • Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice,
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2
 • Energetska obnova može se provoditi i na obiteljskoj kući koja nema izvedenu fasadu, a  koja  je  izgrađena  prije 21. lipnja 2011. temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj drugoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni građevinski i drugi radovi.
 • Obiteljska  kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti  u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro.

Prihvatljive aktivnosti:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3,
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće,
 • A3: ugradnja sustava za  korištenje  obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

Prihvatljivi troškovi:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
 • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastali nakon objave Poziva.

Financiranje:

Osigurana sredstva: 300 milijuna kuna

Intenzitet potpore:

 • Za aktivnost A1: do 60%, najviše 204.000,00 kuna,
 • Za aktivnost A2: do 60% , najviše 120.000,00 kuna,
 • Za aktivnost A3:
  • do 80%, najviše 73.000,00 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60%, najviše  54.750,00  kuna  na  brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40%, najviše  36.500,00  kuna  na  ostalim područjima Republike Hrvatske
 • za pomoć tijekom prijave na Poziv: do 500,00 kuna

 

Rok za podnošenje prijava: 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Obostrani sken  važeće  osobne  iskaznice prijavitelja, u  slučaju  suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
 • Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
 • Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće,
 • Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i  važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
 • Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme,
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće,
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o  gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
 • Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 • Izjavu prijavitelja (Prilog 3. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
  • da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
  • da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće.