Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4.1.)

Natječaj zatvoren.

Sukladno Indikativnom planu raspisivanja natječaja za 2017. godinu uskoro se očekuje objava natječaja za PODMJERU 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Korisnici:

 • jedinice lokalne samouprave,
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne,
 • samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
 • udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima (isključujući lokalne akcijske grupe),
 • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje:

 • vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/ kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze i trake, tematskog puta i parka,
 • građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu,
 • javne zelene površine (park i sl.), pješačke staze, pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala, groblja, tržnice, javne prometne površine.

Financiranje:

 • Iznos potpore: 15.000 – 1.000.000 EUR po projektu
 • Intenzitet potpore: od 80 do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

Uvjet prihvatljivosti: ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

U pripremi projekta za podnošenje Zahtjeva za potporu, izradi samog Zahtjeva za potporu i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Vezana dokumentacija: