Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave Poziva Program Konkurentnost i kohezija 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

 

Plan objave Poziva - Program konkurentnost i kohezija za 2024. godinu

Plan objave Poziva - Program konkurentnost i kohezija za 2023. godinu

 

I) JLP(R)S

1) Ulaganje u infrastrukturu za alternativni prijevoz - pilot projekti :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u razvoj infrastrukture za električna vozila ('spore' punionice), ulaganja u pilot projekte vezane uz punionice za električna vozila kao i postizanje ekonomske isplativosti ove potpuno nove vrste usluge na tržištu koja će biti nužna kada se znatno poveća broj i udio električnih vozila.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.5.2024.-1.10.2024.

 

2) Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 58.823.529 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLRS/DZ
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Opremanje zdravstvenih ustanova na razini primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pri domovima zdravlja opremom za obavljanje sljedećih djelatnosti: obiteljska medicina, ginekologija i opstetricija, pedijatrija, oftalmologija, interna medicina, fizikalna medicina i manji infrastrukturni radovi a/p.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024. - 1.10.2024.

 

3) Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLPRS
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada funkcionalne specifikacije e-usluge koja se razvija, temeljem analize procesa i potreba, Razvoj novih inovativnih e-usluga za aspekte relevantne u različitim sektorima javne uprave prema standardima razvoja e-usluga, osiguravajući interoperabilnost s postojećim i sustavima u izradi, Uključivanje razvijenih e-usluga u centralni portal e-Građani, Promidžba i vidljivost e-usluge, promocija prema građanima.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.7.2024. - 01.10.2024.

 

4) Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskom i potpomognutom području-2. faza:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog i/ili brdsko-planinskog područja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja/obnova vatrogasnih domova i ostale vezane vatrogasne infrastrukture, opremanje izgrađenih/obnovljenih vatrogasnih objekata.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024.-1.12.2024.

 

5) Nabava novih tramvaja i vlakova za gradski i prigradski prijevoz:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 67.673.147,48 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i regionalne samouprave te operateri javnog gradsko i prigradskog prometa osnovani od strane JLRS, Operateri željezničkog putničkog prijevoza.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nabava tramvaja, Nabava vlakova, Promidžba i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024.-30.4.2025.

 

6) Programi sprječavanja nastanka otpada i jačanja kružnosti:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 44.430.044 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Tvrtke u vlasništvu JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja nove infrastrukture za gospodarenje otpadom radi doprinosa prelasku na kružno gospodarstvo (CGO Šagulje i CGO Orlovnjak).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 4.11.2024.-31.1.2025.

 

7) Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada (5, PGO):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Tvrtke u privatnom vlasništvu te tvrtke u vlasništvu JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, nabava materijala i opreme, priprema lokacije, izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-20.3.2025.

 

8) Razvoj turističke infrastrukture i proizvoda zdravstvenog i aktivnog turizma koji doprinose socijalnoj uključenosti i održivom razvoju turizma:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Javna tijela/institucije, Regionalna i lokalna samouprava
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Obnova, rekonstrukcija i prenamjena te gradnja objekata turističke i sportske infrastrukture s ciljem poticanja gospodarskog rasta i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta, Nabava opreme i alata, uključujući digitalne tehnologije koja služi razvoju novih poslovnih modela temeljenih na autentičnosti lokalnih zajednica, kulturni i prirodnoj baštini, zdravlju i sportu, Priprema studija, analiza i ostale potrebne dokumentacija te druge potporne aktivnosti.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.12.2024. - 28.2.2025.

 

II) USTANOVE / JAVNE USTANOVE / LUČKE UPRAVE

1) Ulaganja u komunalne vezove:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 90.087.916 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Lučke uprave, Županijske lučke uprave, Jedinice lokalne/regionalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Radovi, Dodatni troškovi (pričuve), Nadzor nad radovima, Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.4.2024. - 1.5.2025.

 

2) Poboljšano upravljanje mrežom zaštićenih područja (ZP/Natura 2000) i vrstama kroz izradu planova upravljanja (PU) vrsta i područja te provedbu prioritetnih upravljačkih aktivnosti sukladno PU i PAO:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 74.987.925,95 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Javne ustanove nadležne za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: izrada i provedba planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, izrada i provedba planova upravljanja s akcijskim planom za strogo zaštićene vrste, jačanje kapaciteta upravljača područjima Natura 2000, otkup zemljišta s ciljem doprinosa cilju Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. vezanom uz 10% stroge zaštite, jačanje kapaciteta JU.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: I. Poziv: 1.4.2024.-1.7.2024., II. Poziv: 1.11.2024.-1.2.2025.

 

3) Podrška za uvođenje učinkovitije e-uprave za pametnije pružanje javnih usluga:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 31.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Tijela državne uprave i javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razvoj pouzdanih, intuitivnih i uključivih e-usluga usmjerenih na korisnike, Jačanje kapaciteta za usluge e-uprave i digitalizaciju unutar javnog sektora – standardizacija podataka i korištenja informacija kako bi se bolje zadovoljile potrebe građana i poduzeća, Jačanje kibernetičke sigurnosti javnih e-usluga, Razvijanje kapaciteta i vještina za upravljanjem digitalnom transformacijom, Jačanje javne svijesti o postojećim uslugama e-uprave kroz ciljanu promociju kako bi se motiviralo i povećalo korištenje e-usluga.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.5.2024. - 01.9.2024.

 

4) Buduća digitalna rješenja za e-upravu:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Tijela državne uprave i javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uspostava GovTechLab ekosustava, Analiza procesa i identificiranje potreba za inovacijama, rješavanjem problema i razvojem kompleksnih usluga za e-upravu, Razvoj budućih digitalnih rješenja kroz uvođenje naprednih tehnologija, inovativnih digitalnih proizvoda i usluga za aspekte relevantne u različitim sektorima javne uprave prema standardima razvoja e-usluga, osiguravajući interoperabilnost s postojećim i sustavima u izradi, Uključivanje razvijenih e-usluga u centralni portal e-Građani, Promidžba i vidljivost e-usluga, promocija prema građanima.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.9.2024. - 01.12.2024.

 

5) Praćenje kvalitete zraka u lukama, iz brodskog, cestovnog i željezničkog prometa te necestovnih vozila i strojeva u lukama:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.600.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Javne ustanove lučka uprava Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Vukovar te lučke uprave Dubrovnik, Ploče, Rijeka, Split, Šibenik i Zadar
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uspostavljanje mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka, provođenja mjerenja razine kvalitete zraka sukladno analizi potreba praćenja kvalitete zraka u luci tijekom 2 pune kalendarske godine.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.9.2024.-1.12.2024.

 

6) Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 48.352.941 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ustanove kojima je osnivač RH koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju i/ili osobama s invaliditetom sukladno Operativnom planu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u RH od 2022. do 2027.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Osiguravanje stambene infrastrukture za pružanje usluge organiziranog stanovanja, osiguravanje infrastrukture za pružanje ostalih izvaninstitucijskih usluga, osiguravanje opreme za pružanje izvaninstitucijskih usluga, osiguravanje vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024. - 1.4.2025.

 

7) Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci, mladima i obiteljima u riziku:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.117.647 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ustanove kojima je osnivač RH koje pružaju usluge djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i/ili djeci i mladima s problemima u ponašanju sukladno Operativnom planu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u RH od 2022. do 2027.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Osiguravanje stambene infrastrukture za pružanje usluge organiziranog stanovanja, osiguravanje infrastrukture za pružanje ostalih izvaninstitucijskih usluga, osiguravanje opreme za pružanje izvaninstitucijskih usluga, osiguravanje vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024. - 1.4.2025.

 

III) ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE

1) Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.647.059 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Istraživačke organizacije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, transfer znanja i tehnologije, osposobljavanje/usavršavanje, diseminacija rezultata projekta i vidljivost, upravljanje projektom, ostale potrebne aktivnosti.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 31.2.2024. - 31.12.2026.

 

2) Potporna infrastruktura za operaciju "Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 5.882.353 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Istraživačke organizacije koje su dobile Odluku o financiranju u sklopu RSO 1.4. Operacije 1 "Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Adaptacija i povezani građevinski radovi te opremanje, troškovi izvođenja i nadzora građevinskih radova.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 31.3.2024. - 31.12.2026.

 

3) Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 29.245.284 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Istraživačke organizacije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provođenje istraživanja, transfer znanja i tehnologije, osposobljavanje/usavršavanje, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, diseminacija rezultata projekta i vidljivost, upravljanje projektom i ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.9.2024. - 31.12.2024.

 

4) Ciljana znanstvena istraživanja:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 24.371.069 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Istraživačke organizacije, mikro, mali i srednji poduzetnici, (konzorciji sastavljeni od istraživačkih organizacija i poduzeća). Veliki poduzetnici su prihvatljivi kao partneri na projektu uz uvjet da je u konzorcij uključen barem jedan MSP.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provođenje istraživanja, transfer znanja i tehnologije, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, diseminacija rezultata projekta i vidljivost, upravljanje projektom i ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta.
 • Indikativni intenzitet potpore: 70%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024. - 31.3.2025.

 

IV) ŠKOLE / UČILIŠTA / ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/OBITELJSKI CENTRI

1) Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole (CDŠ) u osnovnoškolskom obrazovanju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 143.882.589 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Osnivači osnovnih škola, Ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.2.2024. - 15.12.2024.

 

2) Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 56.021.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Visoka učilišta, Studentski domovi/studentski centri
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova, Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.2.2024. - 1.6.2024.

 

3) Unaprjeđivanje infrastrukture Obiteljskog centra kao podrška procesu deinstitucionalizacije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.058.823 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Obiteljski centar
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Rješavanje problema neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb s ciljem maksimaliziranja učinkovitosti centara u procesu inkluzije korisnika, Podrška procesu deinstitucionalizacije putem ulaganja u infrastrukturu i opremljenost prostora Obiteljskog centra.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024. - 1.1.2025.

 

4) Provedba praćenja stanja prirode RH :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva aktivne u području zaštite prirode i bioraznolikosti, znanstvene i stručne institucije i institucije za istraživanje i razvoj aktivne u području zaštite prirode i bioraznolikosti.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provedba nacionalnog monitoringa za najmanje 200 vrsta i stanišnih tipova od EU interesa.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.2.2025.

 

V) ZAVODI / MEDICINA

1) Unaprjeđenje kapaciteta Državnog hidrometeorološkog zavoda (izgradnja nove zgrade te opremanje potrebnom opremom, računalnom i drugom opremom):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 41.190.949 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: DHMZ
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Unaprjeđenje prostornih i infrastrukturnih kapaciteta Centra za klimu i DHMZ-a, Jačanje i unaprjeđenje računalnih kapaciteta Centra za klimu i DHMZ-a, Jačanje i unaprjeđenje stručnih kapaciteta, Razvoj integriranog i informatizacija poslova i usluga.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.5.2024.-1.7.2024.

 

2) Revitalizacija Imunološkog zavoda:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 27.058.823 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Imunološki zavod
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u revitalizaciju Imunološkog zavoda za samodostatnost u proizvodnji krvnih pripravaka (izgradnja i opremanje modula za frakcioniranje krvne plazme).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.5.2024. - 1.8.2024.

 

3) Podizanje znanja, razumijevanja i podrške javnosti o kvaliteti zraka:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provođenje edukacija i jačanje svijesti javnosti o problematici onečišćenja zraka, provođenje i mjerenja lebdećih čestica (PM10, PM2,5 i PM1) i meteoroloških parametara pomoću senzorskih stanica, ojačanje kapaciteta IMI-ja i DHMZ-a za provođenje mjerenja do sada zakonski nereguliranih onečišćujućih tvari, unaprjeđenje modelarskog sustava.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

4) Unaprjeđivanje infrastrukture Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao podrška procesu deinstitucionalizacije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.058.823 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Hrvatski zavod za socijalni rad
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Rješavanje problema neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb s ciljem maksimaliziranja učinkovitosti centara u procesu inkluzije korisnika, Podrška procesu deinstitucionalizacije putem ulaganja u infrastrukturu i opremljenost prostora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024. - 1.1.2025.

 

5) Jačanje usluga eZdravstva i bolja primjena digitalnih rješenja:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: HZHM
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nabava softverskog rješenja/opreme za uspostavu povezivosti vozila hitne medicinske skrbi i objedinjenih hitnih bolničkih prijema.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024. - 1.3.2025.

 

VI) MINISTARSTVA

1) Croatian safe steps CROSS 2 :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 47.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MUP
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razminiranje šuma i šumskog zemljišta na područjima Jadranske, Kontinentalno-Panonske Hrvatske i Like, Upravljanje projektom i vidljivost.
 • Indikativni intenzitet potpore: 62%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.4.2024.-1.10.2024.

 

2) Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih radnika:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 17.969.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MZO
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata centra, Nabava specijalizirane opreme za smještaj, provođenje praktične nastave i istraživanja (oprema za radionice, laboratorije, alati, strojevi, didaktička oprema i druga pomagala).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.5.2024. - 1.6.2024.

 

3) Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Popravak i obnova postojećih stambenih jedinica, izgradnja novih stambenih jedinica.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.7.2024. - 1.8.2024.

 

4) Prilagodba sustava zaštite prirode za postizanje ciljeva Strategije EUa za bioraznolikost do 2030.:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Kartiranje staništa i ekosustava, jačanje sektora zaštite prirode, kartiranje pritisaka na ekosustave, identificiranje novih područja za zaštitu i strogu zaštitu, razrađivanje i provođenje praćenja učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, razrada protokola za monitoring, provedba programa edukacije u zaštiti prirode, ažuriranje i doradu informacijskog sustava zaštite prirode.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.10.2024.-1.12.2024.

 

5) Ulaganja u regionalne mreže zdravstvene zaštite:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 47.058.823 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MIZ
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i/ili opremanje nove Nacionalne dječje bolnice (aktivnosti će biti definirane po završetku projekta TP 14.-20., koji je u provedbi do kraja 23.).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024. - 1.6.2025.

 

6) Izrada dokumentacije za izgradnju Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite i prenamjena postojećih objekata na lokaciji u Jastrebarskom:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MUP
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, Izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija objekata, Opremanje.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.6.2025.

 

7) Uspostava centra za potresno inženjerstvo i sustava procjene oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MUP/HCPI
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uspostava centra za koordinaciju i kontinuirano upravljanje rizikom od potresa, Uspostava sustava kontinuirane edukacije o riziku od potresa (inženjera za preglede zgrada, ali i relevantnih institucija te opće javnosti), Uspostava detaljnog okvira za postupanje nakon potresa i jasnog lanca odgovornosti.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.6.2025.

 

8) Razvijanje operativnih sposobnosti za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 18.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MUP
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Obnova i proširenje voznog parka (Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski crveni križ), Nabava strojeva, nabava skupne i osobne zaštitne opreme za operativne snage te opreme i potrepština za zbrinjavanje unesrećenih (Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski crveni križ), Osposobljavanje operativnih snaga.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.6.2025.

 

VIII) AGENCIJE

1) Poboljšanje kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže BOND :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 6.380.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​HAMAG BICRO
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Diseminacija znanja i osposobljavanje PPI-jeva za davanje savjetodavnih usluga MSP-ovima iz područja digitalizacije, razvoja i usvajanja inovacija kroz organizacije radionica i stručnih predavanja, Organizacija događanja umrežavanja PPI-jeva sa ostalim dionicima inovacijskog ekosustava.
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.3.2024.-n/p

 

2) Ulaganje u geotermalnu energiju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 25.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Agencija za ugljikovodike (AZU)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u pripremu projekata vezanih uz geotermalnu energiju
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.2.2025.

 

IX) HRVATSKE ŠUME/ŽELJEZNICE

1) Video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara na kršu:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Hrvatske šume
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Projektiranje sustava video nadzora, Nabava opreme te izgradnja i instalacija aktivne i pasivne infrastrukture, Povezivanje s postojećim sustavima i integracija sa sustavima Hrvatske vatrogasne zajednice.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.3.2024.-1.9.2024.

 

2) Provedba prioritetnih restauracijskih aktivnosti, uključujući i restauraciju zelene infrastrukture izvan urbanih područja:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Hrvatske šume d.o.o.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Restauracija degradiranih ekosustava (uklanjanje drvenaste vegetacije na travnatim površinama-pašnjacima).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.8.2024.

 

3) Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Novska-Ulaganja u željezničku infrastrukturu na koridorskim prugama:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 271.940.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Operater željezničke infrastrukture (HŽ infrastruktura)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izvođenje radova, Nadzor nad radovima, Nabava opreme, Pričuva, Promidžba i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-31.12.2024.

 

X) OBZOR

1) Sinergijski program s programom Obzor Europa:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Hrvatski korisnici programa Obzor Europa
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Istraživačko–razvojne aktivnosti koje su bile predviđene projektnim prijedlogom temeljem kojeg je dobiven Pečat izvrsnosti, aktivnosti osposobljavanja i usavršavanja, aktivnosti umrežavanja, mobilnost, diseminacija rezultata projekta i vidljivost, transfer znanja i zaštite intelektualnog vlasništva, administrativno upravljanje projektom.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.3.2024. - 31.12.2026.