Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave Poziva Program Konkurentnost i kohezija 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Plan obajave Poziva - Program konkurenstnost i kohezija za 2023. godinu

 

I) Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Znanstveni centri izvrsnosti
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izvođenje vrhunskih istraživanja (nabava opreme), Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.09.2023.-01.12.2023.

 

II) Uspostava multidisciplinarnih istraživačkih platformi u prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije RH (2016.-2020):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 61.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Institut Ruđer Bošković
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izvođenje građevinskih radova, Nadzor građevinskih radova, Opremanje nužnom opremom
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.09.2023.-01.12.2023.

 

III) Naziv operacije biti će definiran sukladno programima HORIZON EUROPE:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 34.406.215 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Hrvatski korisnici programa Horizon Europe
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima HORIZON EUROPE
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: n/p

 

IV) Financiranje pojedinačnih strateških MZO projekata:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 74.451.122 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Istraživačke organizacije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Priprema projektno-tehničke dokumentacije, Izvođenje građevinskih radova, Nadzor građevinskih radova, Opremanje nužnom opremom
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.12.2023.

 

V) Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 17.647.059 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Istraživačke organizacije/Poduzetnici
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razvijanje vještina za transfer tehnologije i znanja, Inkubacijske aktivnosti
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.09.2023. - 01.12.2023.

 

VI) Eksternalizacija NIAS usluga za potrebe gospodarstva i NVA sektora:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: građani, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti podrške tijelima državne i javne uprave u razvoju i nadogradnji te ubrzavanju digitalnih javnih usluga, proizvoda i procesa u kontekstu aktivnosti e-Uprave
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.10.2023. - 01.11.2023.

 

VII) Croatian safe steps CROSS :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 33.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razminiranje šuma i šumskog zemljišta, Upravljanje projektom, Vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: 62%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.10.2023. - 30.11.2023.

 

VIII) Potpora sustavu civilne zaštite za helikoptersko spašavanje :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 21.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nabava helikoptera i modularne opreme, Izgradnja i opremanje baze, Nadogradnja znanja i vještina
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%

 

IX) Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskom i potpomognutom području:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Hrvatska vatrogasna zajednica
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Opremanje vatrogasnih službi kroz nabavu vatrogasnih vozila i ostale opreme na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.12.2023. - 15.01.2024.

 

X) Brza cesta DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 94.117.647 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Hrvatske ceste d.o.o.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Otkup zemljišta, Radovi izgradnje Brze ceste Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), Dodatni troškovi (pričuve), Nadzor nad radovima izgradnje Brze ceste Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.11.2023. - 31.12.2023.

 

XI) Brza cesta Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš (Multimodalna platforma splitske aglomeracije):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 113.321.225 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Hrvatske ceste d.o.o.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Otkup zemljišta, Radovi izgradnje Brze ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat- Omiš, Dodatni troškovi (pričuve), Nadzor nad radovima izgradnje Brze ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat- Omiš, Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.11.2023. - 31.12.2023.

 

XII) Ulaganja u komunalne vezove:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 90.087.916 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Lučke uprave, Županijske lučke uprave, Jedinice lokalne/regionalne samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Radovi, Dodatni troškovi (pričuve), Nadzor nad radovima, Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.10.2023. - 31.12.2024.

 

XIII) Modernizacija ustanova za provedbu CDŠ u osnovnoškolskom obrazovanju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 143.882.589 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Osnivači osnovnih škola, Ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.09.2023. - 30.11.2023.

 

XIV) Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 56.021.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:Visoka učilišta, Studentski domovi/studentski centri
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova, Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.10.2023. - 30.12.2023.

 

XV) Popravak i obnova postojećih stambenih jedinica i izgradnja novih stambenih jedinica:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MGPI
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Popravak i obnova postojećih stambenih jedinica - Faze rada: odabir stambenih jedinica koje trenutno nisu uvjetne za stanovanje, izrada projektne dokumentacije za popravak i obnovu (uključivo troškovnik radova), izvođenje radova popravka i obnove, stručni nadzor nad radovima popravka i obnove, useljavanje obitelji korisnika prava,
  • Izgradnja novih stambenih jedinica - Faze rada: analiza potreba za novim stambenim jedinicama u općinama/gradovima s potpomognutih područja, odabir građevinskih lokacija ili objekata koji nisu u funkciji za planiranje izgradnje više stambenih zgrada ili obiteljskih kuća, sporazumi s općinama/gradovima o prijenosu vlasništva i raspolaganja lokacijom na SDUOSZ, projektiranje novog objekta, građevinska dozvola, izvođenje radova izgradnje, stručni nadzor nad izvođenjem radova, useljavanje obitelji korisnika
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.12.2023. - 15.01.2024.

 

XVI) Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ustanove u kulturi, JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Obnova i gradnja kulturne infrastrukture (narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora),
  • Nabava opreme, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, inovativne usluge u kulturi,
  • Priprema studijske dokumentacije i projektne dokumentacije za obnovu/gradnju kulturne infrastrukture.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.10.2023. - 29.03.2024.

 

XVII) Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ustanove u kulturi, JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Obnova i gradnja kulturne infrastrukture (narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora),
  • Nabava opreme, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, inovativne usluge u kulturi,
  • Priprema studijske dokumentacije i projektne dokumentacije za obnovu/gradnju kulturne infrastrukture.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.12.2023. - 30.06.2024.

 

XVIII) Ostvarivanje preduvjeta za uspostavu hitne helikopterske medicinske službe (HEMS):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MIZ
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nabava usluge operatera za pružanje HEMS-a
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.09.2023. - 01.12.2023.

 

XIX) Jačanje hitne medicinske skrbi:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 8.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: HZHM
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila za HMS zajedno s komunikacijskom opremom
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.10.2023. - 31.12.2023.

 

XX) Revitalizacija Imunološkog zavoda:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 23.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: MIZ/Imunološki zavod
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u revitalizaciju Imunološkog zavoda za samodostatnost u proizvodnji krvnih pripravaka (izgradnja i opremanje modula za frakcioniranje krvne plazme)
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.12.2023. - 15.03.2024.

 

XXI) Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj - faza 2:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 27.250.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja nove, dogradnja ili rekonstrukcija postojeće društvene infrastrukture za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.10.2023. - 01.02.2024.