Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Plan objave natječaja OP Učinkoviti ljudski potencijali 2017.

Indikativni godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. za 2017. godinu (stanje na dan 02.02.2017.)

 

I. Prioritetna os – ZAPOŠLJAVANJE

1. Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a

 • Indikativna vrijednost: 5.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Predlagatelji standarda zanimanja, poslodavci, ustanove, instituti, obrazovne ustanove, komore, udruge.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Utvrđivanje strateške utemeljenosti prijedloga standarda zanimanja,
  • Utvrđivanje sektorske utemeljenosti prijedloga standarda zanimanja,
  • Utvrđivanje analitičke utemeljenosti analizom trenutačne i dosadašnje ponude i potražnje za odabranim zanimanjem ili skupinom zanimanja,
  • Provedba Ankete o standardu zanimanja sukladno Smjernicama za izradu standarda zanimanja,
  • Obrada podataka prikupljenih Anketom o standardu zanimanja,
  • Stručno vrednovanje inicijalnog grupiranja kompetencija iz Ankete o standardu zanimanja,
  • Provjera radne verzije prijedloga standarda zanimanja s praktičarima iz područja kroz fokus grupe,
  • Verifikacija revidirane radne verzije prijedloga standarda zanimanja
  • Izrada finalne verzije prijedloga standarda zanimanja.
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00 kn - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: rujan 2017.

2. Zaželi - zapošljavanje u lokalnoj zajednici

 • Indikativna vrijednost: 376.600.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave,
  • Neprofitne organizacije.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Pomoć i briga o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje osoba u nepovoljnom položaju koje će pružati pomoć i brigu korisnicima, osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju pomoći i brige korisnicima.
 • Indikativni iznos potpore: 500.000,00 kn - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: lipanj 2017.

II. Prioritetna os – Socijalno uključivanje

1. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

 • Indikativna vrijednost: 99.918.750 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Nevladine i neprofitne organizacije,
  • Javne institucije (isključujući ministarstva i Vladine urede),
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave,
  • Lokalne i regionalne razvojne agencije,
  • Međunarodne i međuvladine organizacije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih;
  • Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina, poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti;
  • Aktivnosti koje pridonose većoj zapošljivosti, socijalnoj uključenosti te integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada;
  • Aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti nezaposlenih korisnika prava i usluga u sustavu socijalne skrbi;
  • Educiranje stručnjaka iz različitih sektora za rad s nezaposlenim korisnicima socijalne pomoći i usluga u sustavu socijalne skrbi;
  • Razvoj i širenje socijalnog mentorstva.
 • Indikativni iznos potpore: 350.000,00 – 1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: kolovoz 2017.

2. Podrška programima usmjerenim mladima - faza I

 • Indikativna vrijednost: 12.000.000 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva;
  • Ustanove u području rada s mladima;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj  i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih,
  • Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice,
  • Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja,
  • Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja,
  • Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih,
  • Aktivnosti usmjerene na osnivanje i djelovanje Centara za mlade
 • Indikativni iznos potpore: 100.000,00 – 1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: lipanj 2017.

3. Umjetnost i kultura 54+ - faza I.

 • Indikativna vrijednost: 20.000.000 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti;
  • Ustanove u kulturi;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Organizacija i provedba aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za osobe starije od 54 godina, posebno za osobe starije od 54 godine koje su u nepovoljnom položaju;
  • Stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnike u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na osobe starije od 54 godine.
 • Indikativni iznos potpore: 100.000,00 – 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: svibanj 2017.

4. Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo - faza 1

 • Indikativna vrijednost: 26.010.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Udruge,
  • Zadruge,
  • Trgovačka društva,
  • Zaklade.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Jačanje kapaciteta postojećih društvenih poduzeća
 • Indikativni iznos potpore: 800.000,00 - 2.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: kolovoz 2017.

5. Poziv unutar Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (grad Vukovar, grad Benkovac, grad Beli Manastir i općina Darda, grad Petrinja)

 • Indikativna vrijednost: 53.362.095,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave pilot područja,
  • Općinske i državne institucije,
  • Organizacije civilnoga društva,
  • Javni pružatelji socijalnih i zdravstvenih usluga,
  • Neprofitne gospodarske i razvojne organizacije i udruge lokalnih samouprava,
  • Mala poduzeća.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Različite mjere zapošljivosti, kao što su individualna podrška, savjetovanje, usmjeravanje, pristup općem i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, samozapošljavanje, društveno poduzetništvo te pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama
 • Indikativni iznos potpore: 100.000,00 -1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: studeni 2017.

6. Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza I

 • Indikativna vrijednost: 27,000,000.00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva,
  • Javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru,
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Promicanje zdravlja usmjereno prema građanima kroz izradu metodologija i pripremnih studija, osmišljavanje i realizaciju medijskih kampanja, održavanje radionica, okruglih stolova, javnih tribina i manifestacija javnog karaktera,
  • Stjecanje znanja zdravstvenih djelatnika u promicanju zdravlja kroz dodatno obrazovanje, osposobljavanje i studijske posjete.
 • Indikativni iznos potpore: 459.000,00 kn - 1.530.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: lipanj 2017.

7. Specijalističko usavršavanje doktora medicine

 • Indikativna vrijednost: 187.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Ograničeni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Domovi zdravlja u depriviranim i manje atraktivnim područjima.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Specijalizacije doktora medicine.
 • Indikativni iznos potpore: n/p
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: srpanj 2017.

8. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I

 • Indikativna vrijednost: 110.150.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva;
  • Ustanove u području rada s mladima;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Zadruge;
  • Regionalne i lokalne razvojne agencije;
  • Međunarodne organizacije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici koje pridonose osamostaljivanju i socijalnoj uključenosti različitih ciljnih skupina;
  • Pružanje usluga koje omogućavaju pomirenje obiteljskog i poslovnog života obitelji s ovisnim članom.
 • Indikativni iznos potpore: 385.000 - 1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: studeni 2017.

9. Razvoj medija zajednice

 • Indikativna vrijednost: 30.600.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Nakladnici medija – pravne osobe upisane u odgovarajući registar (knjiga koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija, knjiga pružatelja elektroničkih publikacija, knjiga neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa, registar tiskovina).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Organiziranje i provedba edukacijskih programa i aktivnosti na temu medijske pismenosti i obrade sadržaja o ranjivim skupinama;
  • Proizvodnja i distribucija medijskih sadržaja;
  • Razvoj suradničkih platformi.
 • Indikativni iznos potpore: 450.000,00 - 1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: prosinac 2017.

10. Razvoj i provedba modela suradnje s organizacijama civilnog društva u pružanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kao model pružanja usluga u zajednici

 • Indikativna vrijednost: 40.500.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Udruge, zadruge, druge pravne osobe koje provode aktivnosti usmjerene na psihosocijalno i socijalno uključivanje.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti usmjerene na izvaninstitucionalne aktivnosti radne aktivnosti i terapije, rekreativno-stvaralačke aktivnosti, edukativne radionice, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, aktivnosti organizacije slobodnog vremena, razvoja vještina usmjerenih na povećanje konkurentnosti na tržištu rada i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihosocijalnog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije.
 • Indikativni iznos potpore: 100.000,00 - 2.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: listopad 2017.

III. Prioritetna os – OBRAZOVANJE

1. Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

 • Indikativna vrijednost: 50.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole)
 • Potencijalni partneri:
  • Visoka učilišta i sve druge pravne osobe upisane u sudski registar
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj i izrada standarda zanimanja, standarda djelomičnih i cjelovitih kvalifikacija i studijskih programa/ programa cjeloživotnog učenja;
  • Unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja;
  • Razvoj nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.
 • Indikativni iznos potpore: 1.000.000,00 – 4.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: listopad 2017.

2. Internacionalizacija visokog obrazovanja

 • Indikativna vrijednost: 18.750.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Visoka učilišta (javna i privatna);
  • Agencije u sustavu visokog obrazovanja.
 • Potencijalni partneri:
  • Javne institucije nadležne za kreiranje i provedbu odgojno-obrazovne politike;
  • Znanstvene organizacije;
  • Organizacije civilnoga društva u području istraživanja i visokog obrazovanja.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj združenih studija (diplomski i poslijediplomski) na stranim jezicima te razvoj obrazovnih programa (diplomski i poslijediplomski), međunarodnih kratkih programa (ljetne i zimske škole, uključujući doktorske škole) te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva.
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00 - 1.800.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: lipanj 2017.

3. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza III

 • Indikativna vrijednost: 320.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Osnivači osnovnih i srednjih škola
 • Potencijalni partneri:
  • Osnovne i srednje škole
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Pružanje potpore učenicima s teškoćama financiranjem troškova rada pomoćnika te komunikacijskih posrednika prema propisanim kriterijima Poziva.
 • Indikativni iznos potpore: minimalni iznos potpore će se definirati u natječaju - maksimalni iznos potpore 20.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: svibanj 2017.

4. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine

 • Indikativna vrijednost: 15.300.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave
 • Potencijalni partneri:
  • Dječji vrtići i osnovne škole, udruge
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Sufinanciranje provedbe izvanškolskih aktivnosti - programi produženog boravka / izvannastavne aktivnosti usmjerene ka socijalnoj integraciji učenika pripradnika romske nacionalne manjine / učenje hrvatskog jezika
 • Indikativni iznos potpore: 500.000,00 - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: rujan 2017.

5. Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove

 • Indikativna vrijednost: 33.660.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave
 • Potencijalni partneri:
  • Dječji vrtići
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Subvencioniranje troškova uključivanja djece iz skupina u socio-ekonomsko nepovoljnom položaju u predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00-800.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: rujan 2017.

6. Razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju

 • Indikativna vrijednost: 48.750.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Visoka učilišta (javna i privatna)
 • Potencijalni partneri:
  • Visoka učilišta (javna i privatna);
  • Odgojno-obrazovne ustanove;
  • Ustanove za obrazovanje odraslih;
  • Nevladine organizacije;
  • Studentske organizacije;
  • Strukovne komore i udruženja;
  • Tijela državne uprave;
  • Jedinice regionalne i lokalne samouprave;
  • Trgovačka društva, poslodavci i udruženja poslodavaca;
  • Sindikati
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj modela učenja kroz rad, unapređenje postojećih modela učenja kroz rad, provedba modela stručne prakse, povezivanje visokih učilišta s gospodarstvom
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00 - 1.800.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: studeni 2017.

7. Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija - faza I

 • Indikativna vrijednost: 30.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Ustanove strukovnog obrazovanja
 • Potencijalni partneri:
  • Ustanove strukovnog obrazovanja;
  • Socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata);
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave;
  • Nevladine organizacije;
  • Mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja posluju na lokalnoj/regionalnoj razini;
  • Visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, bez obzira na vlasništvo).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Osmišljavanje izbornih i drugih sadržaja koji podupiru autonomiju škole i stvaranje partnerstva škola na lokalnoj razini za provedbu strukovnih sektorskih kurikuluma;
  • Razvoj i primjena kurikuluma škole ustanova za strukovno obrazovanje, razvojnih planova/zajedničkih akcijskih planova sa socijalnim partnerima na sektorskoj/regionalnoj/lokalnoj razini vezanih uz uvođenje novih sadržaja u odgojno-obrazovni proces;
  • Razvoj novih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje te ishoda učenja čime će se doprinijeti ispunjenju potreba za kompetencijama vezanih uz novu tehnologiju i/ili suočavanje sektora s gospodarskim promjenama na regionalnoj razini;
  • Analize potreba nastavnika u ustanovama za strukovno obrazovanje za stručnim usavršavanjem, a s ciljem unapređenja kapaciteta nastavnika / ustanova za strukovno obrazovanje za razvoj i provedbu novo uvedenih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje;
  • Razvoj inovativnih načina usavršavanja za nastavnike strukovnih predmeta;
  • Povećanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za izvođenje praktične nastave;
  • Uvođenje/proširenje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim aktivnostima i učenju, u skladu sa zahtjevima novo uvedenih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržajima odgojno obrazovnog procesa.
 • Indikativni iznos potpore: 700.000,00 - 2.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: prosinac 2017.

Prioritetna os – DOBRO UPRAVLJANJE

 1. Jačanje socijalnog dijaloga - faza III
 • Indikativna vrijednost: 18.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Socijalni partneri (sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine);
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Razvojne agencije.
 • Potencijalni partneri:
  • Socijalni partneri;
  • Državne/javne institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zaštite na radu;
  • Jedinice lokalne i područne samouprave;
  • Razvojne agencije;
  • Udruge;
  • Znanstveno-istraživačke institucije;
  • Obrazovne institucije.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, jačanje regionalnih i lokalnih socijalnih partnera,
  • Efikasnije umrežavanje,
  • Promicanje sindikalnog aktivizma i važnosti socijalnog partnerstva,
  • Promicanje socijalnog dijaloga kod mladih,
  • Edukacije o EU sektorskim politikama i komunikaciji,
  • Jačanje kapaciteta socijalnih partnera za veći utjecaj u procesu donošenja odluka,
  • Provedba kampanja za jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga, izrada preporuka za razvoj ekonomskih i socijalnih javnih politika.
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00 - 1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: svibanj 2017.

2. Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza I

 • Indikativna vrijednost: 23.040.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Predstavnici civilnog sektora (organizacije civilnog društva -udruge, umjetničke organizacije);
  • Predstavnici javnog sektora (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u proces sudioničkog upravljanja te podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi;
  • Razvoj i uspostava sudioničkih modela upravljanja u kulturi;
  • Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa;
  • Umrežavanje dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi;
  • Adaptacija prostora i opremanje.
 • Indikativni iznos potpore: 550.000,00 - 2.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: rujan 2017.

3. Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja - faza I

Jačanje kapaciteta OCD-a u području neformalnog obrazovanja vezano za međupredmentne teme građanskog odgoja i obrazovanja, društvenog poduzetništva te zdravstvenog odgoja- faza I

 • Indikativna vrijednost: 27.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;
  • Javne ustanove;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Obuke, radionice, seminari, javne/stručne rasprave, osposobljavanje na radnom mjestu, programi mentorstva, istraživačke aktivnosti, podizanje javne svijesti, provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja (koji uključuju teme vezane za uvođenje koncepta aktivnog građanstva, demokratskog odlučivanja, angažmana za opće dobro, zaštite ljudskih prava, razvoja socijalnih vještina, borbe protiv predrasuda i stereotipa, interkulturalnog dijaloga, poduzetničkih vještina, aktivnog uključivanja djece i mladih u aktivnosti za održivi razvoj)
 • Indikativni iznos potpore: 500.000,00 - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: listopad 2017.

4. Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

 • Indikativna vrijednost: 27.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;
  • Javne ustanove;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Jačanje kapaciteta OCD-a za provođenje terapijskog rada sa zatvorenicima;
  • Uspostava i organiziranje grupa samopomoći;
  • Radionice i informiranja o mogućnostima školovanja, zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava za vrijeme i nakon odsluženja sankcije;
  • Programi obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju;
  • Podrška OCD-ima u razvoju novih postpenalnih programa za povratnike s odsluženja kazne;
  • Pružanje usluga pravne pomoći;
  • Organiziranje rada terapijskih zajednica;
  • Provođenje edukacije stručnjaka OCD-a koji sudjeluju u provedbi postpenalnih usluga.
 • Indikativni iznos potpore: 500.000,00 - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: rujan 2017.

5. Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I

 • Indikativna vrijednost: 27.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;
  • Javne ustanove;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Inovativno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije vezane uz društvene, gospodarske, zemljopisne, vremenske, turističke, poslovne, autorske i obrazovne informacije) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti);
  • Razvoj IKT/mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja.
 • Indikativni iznos potpore: 400.000,00 - 1.500.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: studeni 2017.

6. Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice - faza I

 • Indikativna vrijednost: 19.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije);
  • Javne ustanove;
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj i provedba programa (društveno) kulturnih centara i OCD-a koji doprinose razvoju zajednice u prostorima u javnom vlasništvu;
  • Mali adaptacijski zahvati, odnosno uređenje prostora u javnom vlasništvu za organiziranje aktivnosti OCD-a.
 • Indikativni iznos potpore: 700.000,00 - 1.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: studeni 2017.