Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2019. za poduzetnike

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

Indikativni godišnji plan Poziva za 2019. godinu

 

INTEGRATOR

 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1.
  Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.".
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 14.06.2019.

 

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – FAZA II

 •  Indikativna vrijednost: 548.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno Prilogu I. Uredbe 651/2014 Pod kategorijom veliki poduzetnik,  podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.
  Poduzeća čiji su projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.
 • Kratak opis prihvatljivih aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.
 • Indikativni intenzitet potpore: nije poznato
 • Indikativni datum objave: 14.06.2019.

 

JAČANJE MEĐUSOBNE POVEZANOSTI MSP (KLASTERI)

 • Indikativna vrijednost: 15.000.000,00kn
 • Prihvatljivi korisnici: ​Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju  klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 27.09.2019.