Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 24.05.2018.)

 

SVIBANJ

 

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv

 • Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i koje ispunjavaju kriterije za istraživačke organizacije prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
  • Partneri: Mala i srednja poduzeća koja ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
  • Velika poduzeća, odnosno poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Odnosi se na projekte usmjerene prema potrebama gospodarstva, kojima se razvija proizvod, usluga ili proces kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja.
 • Indikativni intenzitet potpore: za znanstvene organizacije - maksimalno 85%; za partnere - ovisno o tipu istraživanja i veličini subjekta
 • Indikativni datum objave: 02.05.2018.

 

Znakovi kvalitete – vaučeri

 • Indikativna vrijednost: 15.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava uporabe znakova kvalitete
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 14.05.2018.

 

Certifikacijom proizvoda do tržišta

 • Indikativna vrijednost: 15.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje proizvoda
 • Indikativni intenzitet potpore: 55% - 75%
 • Indikativni datum objave: 15.05.2018.

 

LIPANJ

 

Inovacije novoosnovanih MSP – faza II

 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima / uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 29.06.2018.

 

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II

 • Indikativna vrijednost: 53.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja
 • Indikativni intenzitet potpore: 65% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.

 

Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT – vaučeri

 • Indikativna vrijednost: 15.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, e-commerce i sl.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.

 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza II

 • Indikativna vrijednost: 38.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja, prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište, izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova
 • Indikativni intenzitet potpore: 65% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.

 

RUJAN

 

Jačanje međusobne povezanosti MSP (klasteri)

 • Indikativna vrijednost: 91.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

GS Integrator 2018

 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.

 

PROSINAC

 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

 • Indikativna vrijednost: 548.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: 31.12.2018.

 

Inovacije u područjima S3

 • Indikativna vrijednost: 630.800.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, troškove osoblja; savjetodavnih, tehnoloških i drugih usluga iz područja istraživanja, razvoja i inovacija; studije izvedivosti i druge potporne aktivnosti koje za cilj imaju provedbu projekta.
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 31.12.2018.