Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 29.12.2017.)

 
SIJEČANJ

 

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
 •  Indikativna vrijednost: 200.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, a uključuju uz to i Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima,usavršavanje te priprema dokumentacije
 • Indikativni intenzitet potpore: 35% - 45%
 • Indikativni datum objave: 15.01.2018.
Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – Prvi poziv
 • Indikativna vrijednost: 180.894.788,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i koje ispunjavaju kriterije za istraživačke organizacije prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
   • Partneri: Mala i srednja poduzeća koja ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
  • Velika poduzeća, odnosno poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu I. Uredbe Komisije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Odnosi se na projekte usmjerene prema potrebama gospodarstva, kojima se razvija proizvod, usluga ili proces kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja.
 • Indikativni intenzitet potpore: za znanstvene organizacije - maksimalno 85%; za partnere - ovisno o tipu istraživanja i veličini subjekta
 • Indikativni datum objave: 15.01.2018.
Razvoj poduzetništva u Gradu Vukovaru
 • Indikativna vrijednost: 7.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te obrti
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Početno ulaganje, početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti, ulaganje u preuređenje i/ili modernizaciju trenutne poslovne jedinice, ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, provedba nabave za potrebe projekta, revizija projekta, informiranje i vidljivost, promicanje horizontalnih načela, upravljanje projektom
 • Indikativni intenzitet potpore:
  • Regionalne potpore: Mikro i mala poduzeća: 45%, srednja poduzeća: 35%
  • De minimis: Mikro, mala i srednja poduzeća: 85 %
 • Indikativni datum objave: 31.01.2018.
OŽUJAK

 

Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnost
 • Indikativna vrijednost: 22.800.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
 • Indikativni intenzitet potpore: 55% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.03.2018.
Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti
 • Indikativna vrijednost: 7.500.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete
 • Indikativni intenzitet potpore: 100%
 • Indikativni datum objave: 30.03.2018.
Inovacijski vaučeri
 •  Indikativna vrijednost: 50.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Troškovi korištenja adekvatne istraživačke opreme u vlasništvu ZIO za potrebe testiranja/ispitivanja/demonstracijskih aktivnosti novih proizvoda ili stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija
 • Indikativni intenzitet potpore: 70%
 • Indikativni datum objave: 30.03.2018.
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) – prvi poziv
 • Indikativna vrijednost: 76.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
  • Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
  • Aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.
 • Indikativni intenzitet potpore: 45-70 % za investicijske troškove; 85% za dokumentaciju
 • Indikativni datum objave: 30.03.2018.
LIPANJ

 

Inovacije novoosnovanih MSP – faza II
 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima / uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 29.06.2018.
Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II
 • Indikativna vrijednost: 53.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja
 • Indikativni intenzitet potpore: 65%-85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.
Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT – vaučeri
 • Indikativna vrijednost: 15.200.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, e-commerce i sl.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.
Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza II
 •  Indikativna vrijednost: 38.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja, prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač, troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište, izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu, sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova
 • Indikativni intenzitet potpore: 65% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.06.2018.
RUJAN

 

Jačanje međusobne povezanosti MSP (klasteri)
 •  Indikativna vrijednost: 91.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.
GS Integrator 2018
 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 28.09.2018.
PROSINAC

 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II
 • Indikativna vrijednost: 548.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: 31.12.2018.
Inovacije u područjima S3
 • Indikativna vrijednost: 630.800.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, troškove osoblja; savjetodavnih, tehnoloških i drugih usluga iz područja istraživanja, razvoja i inovacija; studije izvedivosti i druge potporne aktivnosti koje za cilj imaju provedbu projekta.
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 31.12.2018.