Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja OP Konkurentnost i kohezija 2018. za poduzetnike

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2018. godinu (stanje na dan 19.10.2018.)

LISTOPAD

 

Inovacije novoosnovanih MSP – faza II

 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima / uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 30.10.2018.

 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti msp-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

 • Indikativna vrijednost: 200.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: izrada/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom
 • Indikativni intenzitet potpore: 50-80%
 • Indikativni datum objave: 30.10.2018.

  

STUDENI

 

Jačanje međusobne povezanosti MSP (klasteri)

 • Indikativna vrijednost: 40.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 30.11.2018.

GS Integrator 2018

 • Indikativna vrijednost: 150.000.000,00 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 30.11.2018.

 

PROSINAC

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

 • Indikativna vrijednost: 548.000.000,00 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: 21.12.2018.