Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Indikativni godišnji plan objave natječaja za poduzetnike iz Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija” u 2017. godini

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2017. godinu (stanje na dan 03.01.2017.)

 1. Pružanje visokokvalitetnih usluga MSP putem Poduzetničkih potpornih institucija (PPI)
 • Indikativna vrijednost: 22.800.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Poduzetničke potporne institucije (PPI)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Pružanje stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima;
  • Organiziranje i koordinacija edukacija/stručnog osposobljavanja (uključujući poduzetnike početnike i poduzetnike u različitim fazama rasta prema njihovim potrebama);
  • Pomoć MSP-ima za uključivanje u europske inicijative (npr. Obzor 2020, COSME itd);
  • Organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni;
  • Promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima;
  • Podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane proinovativnih PPI-a s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja;
  • Podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti).
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 55% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.03.2017.

 

 1. Kompetentnost i razvoj MSP – faza II
 • Indikativna vrijednost: 216.652.430,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja za cilj imaju izgradnju / rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 35% - 45%
 • Indikativni datum objave: 30.11.2017.

 

 1. Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu – faza II
 • Indikativna vrijednost: 202.278.555,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 35% - 45%
 • Indikativni datum objave: 29.09.2017.

 

 1. Certifikatom do tržišta
 • Indikativna vrijednost: 38.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje proizvoda.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 45% - 85%
 • Indikativni datum objave: 30.03.2017.

 

 1. Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti
 • Indikativna vrijednost: 22.800.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 45% - 85%
 • Indikativni datum objave: 29.09.2017.

 

 1. Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti
 • Indikativna vrijednost: 7.600.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 29.09.2017.

 

 1. Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II
 • Indikativna vrijednost: 15.200.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Softversko unaprjeđenje minimalno jednog poslovnog procesa:
   • strateško planiranje;
   • upravljanje rizicima;
   • upravljanje ljudskim potencijalima;
   • financije i računovodstvo;
   • upravljanje imovinom;
   • logistika;
   • marketing;
   • nabava i prodaja.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 45%-85%
 • Indikativni datum objave: 30.11.2017.

 

 1. Inovacije novoosnovanih MSP – faza II
 • Indikativna vrijednost: 76.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima / uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i / ili novost na tržištu. To uključuje inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum objave: 29.09.2017.

 

 1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama
 • Indikativna vrijednost: 152.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti:
   • industrija željeza i čelika,
   • industrija obojenih metala,
   • kemijska industriju,
   • industrija stakla, keramike i građevinskog materijala,
   • rudarstvo,
   • tekstilna industrija,
   • kožno-prerađivačka i odjevna industrija,
   • industrija papira i tiskarstvo,
   • strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića,
   • duhanska industrija
  • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
   • Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
   • Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u industrijskoj proizvodnji, uključujući:
    • „meke mjere“ kao što su – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije,
    • infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata;
   • Aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.
  • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
  • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
  • Indikativni datum objave: III. kvartal 2017.

 

 1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
 • Indikativna vrijednost: 190.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
  • Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući:
   • a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije;
   • b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata;
  • Aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.
 • Indikativni iznos potpore: Nije poznato
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: III. kvartal 2017.

 

 1. Provedba shema za razvoj poduzetništva
 • Indikativna vrijednost: 112.110.652,77 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • MSP-ovi, obrti, zadruge, javne ustanove i institucije, ustanove za obrazovanje, reguionalne razvojne agencije koje obavljaju gospodarsku djelatnost, turističke agencije
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izravna potpora stvaranju novih poduzeća, opstanku i rastu postojećih MSPova i institucija poslovne podrške, posebno prilagođena za ispunjavanje potreba i potencijala u smislu gospodarskog razvoja odabranih područja.
 • Indikativni iznos potpore: 112.110.652,77 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: 55%
 • Indikativni datum objave: 31.03.2017.