Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Indikativni godišnji plan objave natječaja energetske obnove stambenih zgrada iz operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija” u 2017. godini

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za 2017. godinu (stanje na dan 03.01.2017.).

 

 1. Energetska obnova obiteljskih kuća
 • Indikativna vrijednost: 380.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Vlasnici/Suvlasnici obiteljskih kuća
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće:
   • izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i nakon obnove,
   • provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
   • stručni nadzor građenja,
   • upravljanje projektom i administracija.
  • Aktivnosti horizontalnih mjera:
   • podrška korisnicima,
   • vidljivost projekata i promidžba,
   • izrada revizorskog izvješća.
 • Indikativni iznos potpore: 228.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: ožujak 2017.

 

 1. Energetska obnova višestambenih zgrada
 • Indikativna vrijednost: 380.000.000,00 kn
 • Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Aktivnosti energetske obnove višestambene zgrade:
   • izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i nakon obnove,
   • izrada glavnog projekta energetske obnove,
   • provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
   • stručni nadzor građenja i projektantski nadzor,
   • upravljanje projektom i administracija.
  • Aktivnosti horizontalnih mjera:
   • podrška korisnicima,
   • vidljivost projekata i promidžba,
   • izrada revizorskog izvješća
 • Indikativni iznos potpore: 228.000.000,00 kuna
 • Indikativni intenzitet potpore: do 60%
 • Indikativni datum objave: lipanj 2017.