Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 22. svibnja 2019. godine javni poziv za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga,
 • priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli,
 • građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu,
 • priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje,
 • stručni nadzor građevinskih radova,
 • projektantski nadzor,
 • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II),
 • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 • aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.000.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 50.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prijava: otvoren od 23. svibnja 2019. godine, otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: