Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 30. siječnja 2020. godine Poziv za Uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 • Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
 • Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu;
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.000.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Mikro i malo poduzeće: 70% prihvatljivih troškova
  • Srednje poduzeće: 60% prihvatljivih troškova
  • Veliko poduzeće: 50% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 02. ožujka 2020. godine 08:30:00 sati do 30. studenog 2020. godine 23:59:59 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. Izmjene Poziva od 29.04.

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: