Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Internacionalizacija visokog obrazovanja

Natječaj zatvoren.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 04. prosinca 2017. godine Otvoreni privremeni Poziv Internacionalizacija visokog obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

Partnerstvo je obavezno.​​​​

Prihvatljivi partneri:

 • Javna i privatna visoka učilišta
 • Ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama
 • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
 • Organizacije civilnog društva
 • Trgovačka društva
 • Ustanove za obrazovanje odraslih

Prihvatljive aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Razvoj, uspostava i /ili izvedba združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
 • Razvoj i/ili izvedba studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
 • Promidžba i vidljivost.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 400.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 1.800.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: 05. ožujka 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: