Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Dokaz inovativnog koncepta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 23. kolovoza 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala ili srednja poduzeća,
 • Istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83.

Prihvatljivi partneri:

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive su istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja:

 • Grupa A:
  • Izrada prototipa,
  • Demonstracija tehničke izvedivosti.
 • Grupa B:
  • Analiza tržišta,
  • Izrada studije izvedivosti,
  • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju),
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Minimalno jedna od aktivnosti iz Grupe A, mora biti u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B. Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti koje spadaju u Grupu B.

 • Grupa C:
  • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Ukoliko nije predviđeno partnerstvo, za prijavitelja su prihvatljive aktivnosti iz grupe C. U slučaju gdje je partnerstvo obavezno (istraživačke organizacije) aktivnost C provodi partner (Prepoznati centar).

Prihvatljivi troškovi:

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici:
  • Potpore za istraživanje i razvoj:
   • Troškovi osoblja (bruto 2),
   • Troškovi vanjskih usluga istraživanja – ne veći od 50% prihvatljivih troškova projekta,
   • Troškovi savjetodavnih usluga - ukupan iznos troška usluga podrške Prepoznatih centara ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta,
   • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta - najviše do 50% prihvatljivih troškova projekta,
   • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta - ne veći od 10% prihvatljivih troškova projekta,
   • Neizravni troškovi - po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
  • Potpore za inovacije za MSP-ove:
   • Troškovi vanjskih usluga ( za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva) - ne veći od 20% prihvatljivih troškova projekta. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.
  • Istraživačke organizacije:
   • Troškovi osoblja (bruto 2),
   • Troškovi vanjskih usluga istraživanja – ne veći od 50% prihvatljivih troškova projekta,
   • Troškovi kupnje opreme – do 20% prihvatljivih troškova,
   • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta – ne veći od 10% prihvatljivih troškova projekta,
   • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta (izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva) – ne veći od 20% prihvatljivih troškova projekta. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi,
   • Neizravni troškovi - po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
  • Prihvatljive kategorije troškova partnera – ne veći od 7% prihvatljivih troškova projekta:
   • Troškovi osoblja (bruto 2),
   • Neizravni troškovi - po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
  • PDV je prihvatljiv trošak za koji prijavitelj/korisnik nema pravo ostvariti odbitak.

Financiranje:

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju mikro, malim i srednjim poduzećima kao prijaviteljima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu. Potpore će se dodjeljivati prema Programu dodjele državnih potpora za projekte Dokazivanja inovativnog koncepta.

 • Najniži iznos potpore: 200.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 500.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Prijavitelji i partneri koji zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ određenu u Uredbi 651/2014, 2. članku, točki 83:
   • do 100% prihvatljivih troškova projekta
  • Potpore za mikro, mala i srednja poduzeća (državna potpora):
   • Potpore za istraživanje i razvoj:
    • Mikro i mala poduzeća – 70%
    • Srednja poduzeća – 60%
   • Potpore za inovacije za MSP-ove:
    • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%
  • Partneri koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja (državna potpora)
   • Potpore za istraživanje i razvoj:
    • Mikro i mala poduzeća – 70%
    • Srednja poduzeća – 60%

Rok za podnošenje prijava: od 01. rujna 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Povećanje osnovica plaća: