Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 28. srpnja 2023. godine Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Dokazivanje inovativnog kocepta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala ili srednja poduzeća,
 • Istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01),
 • Fizička osoba koja po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju treba3 osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća,

Prihvatljivi partneri:

 • Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke osobe projekt provode samostalno,
 • Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom - popis prepoznatih centara
 • Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive su istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja:

 • Istraživanje (TRL 3-4):
  • Izrada prototipa,
  • Demonstracija tehničke izvedivosti.
 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom:
  • obvezna za sve projekte,
  • savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva,
  • preliminarna pretraga patentnih baza,
  • provjera pretpostavki i analiza vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom,
  • identifikacija sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.
 •  Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
  • Analiza tržišta,
  • Izrada studije izvedivosti,
  • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju),
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • Pretraga patenata,
  • Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva.
 • Administrativno vođenje projekta:
  • Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Prihvatljivi troškovi:

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici i fizičke osobe:
  • Potpore za istraživanje i razvoj:
   • Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja (bruto 2),
   • Troškovi vanjskih usluga istraživanja,
   • Troškovi savjetodavnih usluga - ukupan iznos troška usluga podrške Prepoznatih centara ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta,
   • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta - prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine,
   • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta,
   • Neizravni troškovi - po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
  • Potpore za inovacije za MSP-ove:
   • Troškovi vanjskih usluga ( za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva). Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.
  • Istraživačke organizacije:
   • Troškovi istraživačkog i projektog osoblja (bruto 2),
   • Troškovi vanjskih usluga istraživanja,
   • Troškovi kupnje opreme,
   • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta,
   • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta (izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva). Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi,
   • Troškovi diseminacije (troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija),
   • Troškovi upravljanja projektom,
   • Neizravni troškovi - po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
  • Prihvatljive kategorije troškova partnera – ne veći od 7% prihvatljivih troškova projekta:
   • Troškovi osoblja (bruto 2),
   • Neizravni troškovi - po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.
  • PDV je prihvatljiv trošak za koji prijavitelj/korisnik nema pravo ostvariti odbitak.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 200.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore: 500.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Prijavitelji i partneri koji zadovoljavaju definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja“ određenu u Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff):
   • do 100% prihvatljivih troškova projekta
  • Potpore za mikro, mala i srednja poduzeća (državna potpora):
   • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
    • Mikro i mala poduzeća – 70%
    • Srednja poduzeća – 60%
   • Potpore za inovacije za MSP-ove:
    • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%
   • Potpore za fizičke osobe:
    • vrsta i intenzitet potpore će se provjeriti nakon formiranja rang liste prijavitelja, a prije dobivanja Obavijesti o odabiru za financiranje i donošenja Odluke o financiranju. Ako u određenom vremenskom razdoblju prijavitelj koji je fizička osoba ne dostavi dokaz o otvaranju poduzeća isti će biti isključen iz dodjele bespovratnih sredstava.
  • Partneri koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja (državna potpora):
   • Potpore za istraživanje i razvoj:
    • Mikro i mala poduzeća – 70%
    • Srednja poduzeća – 60%

Rok za podnošenje prijava: od 1. listopada 2023. godine do 2. siječnja 2024. godine do 23:58 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: