Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Program dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta objavilo 25. svibnja 2023. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti. Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe obrtnici i pravne osobe, koje obavljaju svoju registriranu djelatnost na otocima, neovisno o njihovom sjedištu:
  • obavljaju djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu,
  • djelatnici koje zapošljavaju i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima
   ili poluotoku Pelješcu
   ,
  • djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje dvanaest
   mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih
   mjesta
   ,
  • djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje šest
   mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja
   gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto u odnosu na prethodno
   razdoblje dodjele potpore
   ,
  • otočni poslodavac koji je samozaposlen ostvaruje dohodak od samostalne
   djelatnosti kao svoj glavni izvor dohotka u vidu dohotka od samostalne djelatnosti
   ,
  • udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i
   jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%,
  • nisu financijske institucije,
  • da obavljaju djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru
   ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo
   na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije
   ,
  • da nisu primili kao poduzetnik u smislu ovog Programa, potpore male vrijednosti u
   iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne
   godine.

 

Prihvatljivi troškovi:

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

 • dodjela potpora male vrijednosti u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na
  otocima i očuvanja radnih mjesta.

 

Financiranje:

Intenzitet potpore:

 • otoci prve skupine:
  • potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje, bez doprinosa na plaću,
 • otoci druge skupine:
  • potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje bez doprinosa na plaću.

 

Rok za podnošenje prijava: do 19.06.2023. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: