Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave PDP-ova sufinanciranih iz programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama

Godišnji plan objave PDP-ova za 2021. - 2027.

 

I) Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VI:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 45.300.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, osnovne škole, srednje škole
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • rad pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
  • provedba programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: stope sufinanciranja određene sukladno kategorijama osnivača
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: lipanj 2023. - rujan 2023.

 

II) Podrška školama za provedbu CDŠ, prvi Poziv:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​osnovne škole
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • podrška nacionalnom kurikulumu u dosezanju očekivane razine odgojno-obrazovnih ishoda i smanjenja razlika u odgojno-obrazovnim ishodima skupina učenika,
  • podrška obogaćivanju i sistematizaciji programa potpore učenicima (dopunske i dodatne nastave i drugih oblika rada),
  • podrška razvoju programa aktivnosti škole i lokalne zajednice u okviru školskih kurikuluma i izvanškolskih oblika nastave i rada.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 - 300.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: lipanj 2023. - rujan 2023.

 

III) Zaželi - prevencija institucionalizacije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​OCD, JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 225.000,00 - 1.500.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: lipanj/srpanj 2023. - studeni 2023.

 

IV) Inovativne socijalne usluge - odmor od skrbi (pilot projekt):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​pružatelji socijalnih usluga
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • razvoj i pružanje inovativne usluge odmor od skrbi.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 60.000,00 - 150.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: srpanj/kolovoz 2023. - prosinac 2023.

 

V) Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​OCD
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  •  organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u području promocije znanosti i sustavno povezivanje s visoko obrazovnim i znanstvenim institucijama,
  • provođenje aktivnosti popularizacije znanosti,
  • organizacija događanja s ciljem promocije znanosti u svim dobnim skupinama.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 - 300.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: rujan 2023. - veljača 2024.

 

VI) Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma - Pilot projekt pružanja usluga u zajednici - JUPI PILOT :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • uspostava 5 centara za rad u zajednicama (u neposrednoj blizini ili u romskim lokalitetima; 4 lokaliteta u Međimurju i jedan kontrolni),
  • provedba programa centara i osiguravanje održivosti aktivnosti Jamstva za svako dijete (procjena potreba stanovništva na lokalitetu, rad na prepoznatim potrebama u suradnji s postojećim pružateljima usluga te JLP(R)S; savjetovanje, jačanje osobnih vještina romskog stanovništva, osiguravanje funkcionalne komunikacije s ključnim dionicima lokalne zajednice, unaprjeđenje odnosa romskog i većinskog stanovništva.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.800.000,00 - 7.200.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: rujan 2023. - veljača 2024.

 

VII) Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​neprofitne pravne osobe na području pružanja humanitarne pomoći / pomoći za socijalno osjetljive skupine
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • podjela hrane i osnovne materijalne pomoći - nabava, prijevoz, skladištenje i podjela hrane i osnovne materijalne pomoći te prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donirane hrane namijenjene za osobnu uporabu,
  • popratne mjere osnaživanjem najpotrebitijih osoba i podupiranjem njihova socijalnog uključivanja - informiranje o mogućnostima potrebnih usluga u socijalnim, zdravstvenim, administrativnim i obrazovnim službama, senzibilizacija najpotrebitijih osoba na šire mogućnosti boljeg socijalnog uključivanja, senzibilizacija javnosti na probleme siromaštva i socijalne isključenosti, psihološka i terapijska podrška, savjetovanje vezano uz prehranu, osobnu higijenu, upravljanje kućnim proračunom, financijsku pismenost, usluge posredovanja za dužnike, digitalna uključenost i drugo.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 - 2.500.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: rujan 2023. - veljača 2024.

 

VIII) Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 20.400.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​ustanove u kulturi, JLP(R)S, OCD
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • unaprjeđenje postojećih i/ili uspostavljanje novih usluga ustanova u kulturi, uključujući i narodne knjižnice kojima se osigurava dostupnost sadržaja i usluga te dostupnost knjige pripadnicima ranjivih skupina,
  • jačanje kapaciteta stručnjaka za primjenu razvijenih usluga,
  • edukativne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 - 700.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: studeni 2023. - travanj 2024.

 

IX) Širenje mreže socijalnih usluga za djecu - faza 1:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 7.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​pružatelji socijalnih usluga, JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • razvoj i pružanje usluga u zajednici,
  • aktivnosti usmjerene jačanju udomiteljstva za djecu.
 • Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 - 250.000,00 EUR
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: prosinac 2023. - svibanj 2024.