Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave PDP-ova sufinanciranih iz programa ULJP 2021.-2027. – Otvoreni ograničeni postupak

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Godišnji plan objave PDP-ova za 2021.-2027. - I. izmjena

Godišnji plan objave PDP-ova za 2021. - 2027.

 

I) Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VI:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 24.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelji: osnivači osnovnih i srednjih škola,
  • Partneri: redovite/posebne osnovnoškolske/srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove čiji učenici sudjeluju u projektu drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Pružanje potpore obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: stope sufinanciranja određene sukladno kategorijama osnivača
 • Planirano trajanje projekta: 12 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: kolovoz 2023. - n/p.

 

II) Podrška školama za provedbu CDŠ, prvi Poziv:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 7.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelji: osnovne škole,
  • Partneri: osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta, znanstvene ustanove, JLP(R)S, OCD.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • podrška nacionalnom kurikulumu u dosezanju očekivane razine odgojno-obrazovnih ishoda i smanjenja razlika u odgojno-obrazovnim ishodima skupina učenika,
  • podrška obogaćivanju i sistematizaciji programa potpore učenicima (dopunske i dodatne nastave i drugih oblika rada),
  • podrška razvoju programa aktivnosti škole i lokalne zajednice u okviru školskih kurikuluma i izvanškolskih oblika nastave i rada.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 - 360.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: 12 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: kolovoz 2023. - studeni 2023.

 

III) Zaželi - prevencija institucionalizacije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelji i partneri: ​Neprofitne organizacije koje u Statutu ili drugom temeljnom aktu imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti, JLP(R)S Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 225.000,00 - 1.500.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 36 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: kolovoz 2023. - n/p

 

IV) Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Prijavitelji i partneri: neprofitne pravne osobe na području pružanja humanitarne pomoći / pomoći za socijalno osjetljive skupine
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • podjela hrane i osnovne materijalne pomoći - nabava, prijevoz, skladištenje i podjela hrane i osnovne materijalne pomoći te prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donirane hrane namijenjene za osobnu uporabu,
  • popratne mjere osnaživanjem najpotrebitijih osoba i podupiranjem njihova socijalnog uključivanja - informiranje o mogućnostima potrebnih usluga u socijalnim, zdravstvenim, administrativnim i obrazovnim službama, senzibilizacija najpotrebitijih osoba na šire mogućnosti boljeg socijalnog uključivanja, senzibilizacija javnosti na probleme siromaštva i socijalne isključenosti, psihološka i terapijska podrška, savjetovanje vezano uz prehranu, osobnu higijenu, upravljanje kućnim proračunom, financijsku pismenost, usluge posredovanja za dužnike, digitalna uključenost i drugo.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 - 2.500.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 36 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: rujan 2023. - n/p

 

V) Izrada županijskih socijalnih planova:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​županije (uključujući Grad Zagreb)
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • edukacija stručnjaka za primjenu jedinstvene metodologije za procjenu potreba temeljem koje će sve županije izrađivati socijalne planove koji su osnova za razvoj mreže usluga,
  • pomoć pri izradi socijalnih planova.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 - 71.420,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 12 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: rujan 2023. - n/p

 

VI) Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelji: OCD (udruge i zaklade)
  • Partneri: javna znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područa upisanom u Upisnik visokih učilišta udruga ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta organizacije civilnoga društva sa sljedećim statusom: udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija) javne ustanove  regionalne i lokalne razvojne agencije; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u području promocije znanosti i sustavno povezivanje s visoko obrazovnim i znanstvenim institucijama,
  • provođenje aktivnosti popularizacije znanosti,
  • organizacija događanja s ciljem promocije znanosti među djecom i mladima.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 - 300.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: od 18 do 24 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: listopad 2023. - veljača 2024.

 

VI) Inovativne socijalne usluge - odmor od skrbi (pilot projekt):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​pružatelji socijalnih usluga
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • razvoj i pružanje inovativne usluge odmor od skrbi.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 60.000,00 - 150.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 24 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: listopad 2023. - travanj 2024.

 

VIII) Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma - Pilot projekt pružanja usluga u zajednici - JUPI PILOT :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • uspostava 5 centara za rad u zajednicama (u neposrednoj blizini ili u romskim lokalitetima; 4 lokaliteta u Međimurju i jedan kontrolni),
  • provedba programa centara i osiguravanje održivosti aktivnosti Jamstva za svako dijete (procjena potreba stanovništva na lokalitetu, rad na prepoznatim potrebama u suradnji s postojećim pružateljima usluga te JLP(R)S; savjetovanje, jačanje osobnih vještina romskog stanovništva, osiguravanje funkcionalne komunikacije s ključnim dionicima lokalne zajednice, unaprjeđenje odnosa romskog i većinskog stanovništva.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.800.000,00 - 7.200.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: 72 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: studeni 2023. - n/p

 

IX) Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 20.400.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​ustanove u kulturi, JLP(R)S, Partneri: OCD
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • unaprjeđenje postojećih i/ili uspostavljanje novih usluga ustanova u kulturi, uključujući i narodne knjižnice kojima se osigurava dostupnost sadržaja i usluga te dostupnost knjige pripadnicima ranjivih skupina,
  • jačanje kapaciteta stručnjaka za primjenu razvijenih usluga,
  • edukativne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 - 700.000,00 EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 36 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: studeni 2023. - travanj 2024.