Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju-4.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. prosinca 2021. Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u za 2021. godinu,
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) koji to mogu biti i kraće, i plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje, plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (2.11.2021.) (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose),
 • Proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u najmanje za 2021. godinu izuzev proizvođača presadnica cvijeća/ukrasnog/ ljekovitog bilja.
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR za sektor voća, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, odnosno 8.000 EUR za sektor žitarica, uljarica, krmnog i ljekovitog bilja

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta/kapaciteta za proizvodnju sadnog materijala sa ili bez opremanja i/ili;
 • Podizanje matičnih nasada vinove loze sa ili bez opremanja i/ili;
 • Podizanje matičnih nasada voćnih vrsta sa ili bez opremanja i/ili;
 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija doradbenih i/ili oplemenjivačkih kapaciteta sa ili bez opremanja, koja je prihvatljiva isključivo ako je korisnik koji je upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena registriran kao proizvođač sjemena i/ili;
 • Mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju sjemena u svrhu sjemenske proizvodnje korisnika u sklopu poljoprivrednog gospodarstva koja će se koristiti radi proizvodnje/umnažanja poljoprivrednog bilja i/ili;
 • Mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju sadnog materijala; matičnih nasada vinove loze; matičnih nasada voćnih vrsta.

Prihvatljivost projekta:

 • za ulaganje u sektoru sjemenarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:
  • najmanje 10 ha sjemenarske proizvodnje pod ratarskim vrstama (žitarice, uljarice, industrijsko bilje i krmno bilje) ili mu sjemenarska proizvodnja pod ratarskim vrstama (žitarice, uljarice, industrijsko bilje i krmno bilje) čini udio od najmanje 20 % površina u odnosu na ukupne površine na poljoprivrednom gospodarstvu ili
  • najmanje 2 ha sjemenarske proizvodnje pod šećernom repom ili povrćem (uključujući krumpir) ili mu sjemenarska proizvodnja pod šećernom repom ili povrćem (uključujući krumpir) čini udio od najmanje 5% površina u odnosu na ukupne površine na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljivi troškovi:

 • Sjemenska proizvodnja:
  • Građenje/rekonstrukcija prostora,
  • Opremanje
 • Rasadničarska proizvodnja:
  • Građenje/rekonstrukcija prostora,
  • Opremanje
 • Poljoprivredna mehanizacija i oprema za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matičnih nasada vinove loze, matičnih nasada voćnih vrsta:
  • Sjemenska proizvodnja,
  • Proizvodnja sadnog materijala, matičnih nasada vinove loze, matičnih nasada voćnih vrsta,
 • Kupnja zemljišta i/ili objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine,
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

Najniži iznos potpore: 5.000 EUR

Najviši iznos potpore:

 • do 500.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore: do 50% uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Rok za podnošenje prijava: od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 01. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija-411

I. Izmjene Natjecajne dokumentacije-411