Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava-sektor svinjogojstva-4.1.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. studenog 2020. godine Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava-ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru relevantnom za ovaj Natječaj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Objekti za životinje (reprocentri), uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata,
  • Opremanje.
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila),
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti:
  • Građenje/rekonstrukcija prostora,
  • Opremanje.
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta),
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (EU) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR
 • Najviši iznos potpore:
  • do 1.000.000 EUR za mikro male i srednje korisnike,
  • do 3.000.000 EUR za velike korisnike,
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.
 • Intenzitet potpore: do 50%, uz mogućnost povećanja za 20% za mlade poljoprivrednike ili za ulaganja u planinskom području ili području s ograničenjima.

Rok za podnošenje prijava: od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine  do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natjecajna dokumentacija