Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda (8.6.)

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Pravilnika o provedbi tipa podmjere 8.6..

Konačni uvjeti prihvatljivosti biti će poznati po objavi Natječaja nakon provedenog javnog savjetovanja.

Operacija 8.6.1.

Prihvatljivi korisnici:

 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika i
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1 moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije ako upotreba predmeta ulaganja zahtjeva tu obavezu.

Prihvatljivi troškovi:

 • opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično
 • materijalni troškovi:
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i
  • izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore: 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 50%

 

Indikativni datum objave: ožujak 2018. godine / listopad 2018. godine

Operacija 8.6.2.

Prihvatljivi korisnici:

 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi:

 • opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa
 • materijalni troškovi:
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva,
  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa,
  • instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva i
  • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 50%

Indikativni datum objave: ožujak 2018. godine / listopad 2018. godine

Operacija 8.6.3.

Prihvatljivi korisnici:

 • šumoposjednici,
 • udruge šumoposjednika,
 • mikro, mala i srednja poduzeća i
 • jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja.

Prihvatljivi troškovi:

 • opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata,
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.
 • materijalni troškovi:
  • gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora,
  • zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama,
  • kupnja i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma,
  • izrada i distribucija promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma,
  • kupnja novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore: 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 50%

 Indikativni datum objave: ožujak 2018. godine / listopad 2018. godine

  

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!