Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (6.2.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 31. siječnja 2018. godine Natječaj za tip operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Prihvatljivi korisnici:

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima
  • poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
  • fizičke osobe (OPG) moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti
  • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
  • korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi Zahtjev za potporu

 

Prihvatljivi projekti:

Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi sektori su:

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

- produkt prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

- usluge u društvenim djelatnostima

- intelektualne usluge

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

- prihvatljivo samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

 

Financiranje:

  • Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • Intenzitet potpore: do 100%

 

Ostali uvjeti:

Najkasnije u trenutku podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon konačne isplate potpore:

  • nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
  • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem naselju se provodi ulaganje
  • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

 

Rok za podnošenje prijava: od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 07. svibnja 2018. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija