Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (TO 6.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 04. svibnja 2020. godine Natječaj za tip operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima;
 • poljoprivredno gospodarstvo pri podnošenju Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura;
 • korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti registriran za nijednu djelatnost/uslugu unutar sektora za koji traži potporu ili mora izdati Izjavu da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata;

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje (izgradnja/ili rekonstrukcija objekata),
 • opremanje objekata,
 • kupnja zemljišta/objekata,
 • kupnja strojeva i opreme,
 • kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma,
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost,
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost,
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije).

Prihvatljivi projekti:

Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

Prihvatljivi sektori su:

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje;

                - izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovora, a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,

- usluge u društvenim djelatnostima,

- intelektualne usluge.

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje;

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje isključujući;

- ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi" (izuzev kušaonica, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine "Barovi",

               - ugostiteljski "Objekti jednostavnih usluga",

               - hoteli, planinarski domovi, lovački domovi, učenički domovi, studentski domovi.

Financiranje:

 • Visina potpore: fiksni iznos 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: od 10. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 10. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: