Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore poljoprivrednicima – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva (4.1.1.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. srpnja 2018. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ''Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva'' – provedba tipa operacije 4.1.1. ''Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava'' sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva.

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika:
  • najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • koje pripadaju ekonomskoj veličini za:
   • sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 EUR SO
   • voća i povrća, preko 250.000 EUR SO
   • stočarstva i peradarstva, od 8.000 do 250.000 EUR SO
   • stočarstva i peradarstva, preko 250.000 EUR SO
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
  • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva
  • objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
  • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 2. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu /izvan poljoprivrednog gospodarstva(neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 3. restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)
 4. uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi) u svrhu realizacije projekta
 5. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje privodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 6. prilagodba novouređenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR,
 • Najviši iznos za početnike: 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 20% za mlade poljoprivrednike

Rok za podnošenje prijava: od 31. kolovoza 2018. do 17. listopada 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: