Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva-8.6.2

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 30. prosinca 2021. Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Obrti, trgovačka društva i zadruge:
  • registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,
  • obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru,
  • pravnim osobama područje C, odjeljak 16 mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku,
   • pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada.

Prihvatljivost projekta:

 • Projekt se odnosi na ulaganje u:
  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva i/ili,
  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa,
  • instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva,
  • izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te novu i rabljenu opremu za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda.
   • NAPOMENA: Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje navedeni su u Prilogu 3 Natječaja,
   • Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine,
   • Rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama ovoga tipa operacije i udovoljavati normama i standardima,
   • Cijena rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene novih strojeva, alata, uređaja i opreme sličnih karakteristika,
 • Ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje,
 • Ako korisnik ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine koji su definirani u Prilogu 3 Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:

 • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva,
  • Strojevi i oprema za manipulaciju i skladištenje oblog drva na stovarištu i njegovu pripremu za piljenje,
  • Strojevi za primarnu pilansku obradu drva (za piljenje oblog drva),
  • Strojevi za sekundarnu pilansku obradu drva (za daljnju obradu piljenog drva),
  • Oprema za manipulaciju, mjerenje, razvrstavanje, evidenciju i slaganje piljene građe,
  • Strojevi, alati, uređaji i oprema za proizvodnju blanjanog drva i drugih drvnih proizvoda,
  • Rudni alati,
  • Uređaji za pripremu i održavanje radnih alata,
  • Uređaji i oprema za transport sitnog i krupnog drvnog ostatka,
 • Kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.),
 • Instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva,
 • Izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.),
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalna ulaganja.

Financiranje:

Najniži iznos potpore: 10.000 EUR

Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore: do 50%

 

Rok za podnošenje prijava: od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 05. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. izmjene Natjecajne dokumentacije-8.6.2

Natjecajna dokumentacija-862