Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 01.03.2023. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra".

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Ustanove u kulturi kojima je osnivač:
  • RH i/ili
  • JLP(R)S i/ili
  • ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.
 • u stopostotnom su javnom vlasništvu,
 • prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati,
 • imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline,
 • nisu oštećene u potresu.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada dokumentacije (energetski pregled prije obnove i certifikat (prije i poslije obnove), analiza postojećeg stanja zgrade, priprema projektne i tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i izvedbu radova),
 • Energetska obnova (provedba mjera kojima se doprinosi boljoj energetskoj učinkovitosti i potiče korištenje obnovljivih izvora energije (OIE); provedba dodatnih mjera koje se odnose na povećanje potresne otpornosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta; provedba horizontalnih mjera; stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/provedba mjera zaštite na radu),
 • Upravljanje projektom i administracija (priprema projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22)
 • Promidžba i vidljivost (privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice za opremu obvezni).

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 66.361,40 EUR,
 • Najviši iznos: 3.981.684,25 EUR.
 • Intenzitet potpore: 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 24. travnja 2023. godine do 31.siječnja 2024.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje: