Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je dana 16. studenog 2017. godine Poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti,
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti,
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Projektna dokumentacija
 • Energetska obnova
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 80.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 40.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore: 35 - 85%
  • ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Rok za podnošenje prijava: 31. prosinac 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija