Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 12. prosinca 2016. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća
 • Partnerstva i partnerska organizacije bilo koje vrste nisu prihvatljiva unutar ovog Otvorenog poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore 50%)
  • Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i/ili Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
   • Troškovi savjetodavnih usluga za inovacije
   • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije
   • Troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
   • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto u okviru poduzetnika, pod uvjetom da se time ne zamjenjuje ostalo osoblje
 2. Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (intenzitet potpore 50%)
  • Prilagodba razvijanog procesa / organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i/ili Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
   • Troškovi osoblja
   • Troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekte
   • Dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, troškove potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta
   • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora
   • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 3. Potpore male vrijednosti - de minimis potpore (intenzitet potpore 75%)
  • Priprema natječajne dokumentacije
  • Upravljanje projektom
  • Informiranje i vidljivost
  • Revizija projekta

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000 kn
 • Najviši iznos državne potpore i potpore male vrijednosti za aktivnosti 1-3 ne smije prijeći prag od 7.600.000 kn
 • Intenzitet potpore: 50%-75%
 • Potpore male vrijednosti odobravat će se samo onom poduzetniku kojemu je odobrena i potpora iz točke 1. Potpore za inovacije za MSP-ove i/ili točke 2. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Rok za podnošenje prijava: 31. prosinac 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

II. izmjena natječajne dokumentacije

I. izmjena natječajne dokumentacije

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu