Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Inovacije novoosnovanih MSP-a – II faza

NATJEČAJ ZATVOREN.

Poziv je privremeno obustavljen od 28. lipnja do 26. srpnja 2019. godine.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 14. prosinca 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
  • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
  • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
  • Revizija Studije izvedivosti,
  • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
  • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
 • Priprema lansiranja proizvoda/usluge
  • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
  • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
  • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
  • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
  • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
  • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
  • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 150.000,00 kuna.
 • Najviši iznos potpore: 1.400.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 15. veljače u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: