Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave Poziva Integrirani teritorijalni program za 2024. godinu – JLS

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

 

Indikativni godišnji plan Poziva za 2024. godinu

Indikativni godišnji plan Poziva za 2023. godinu

 

1) ITU - Sigurno povezani:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.877.699,64 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLS
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u izgradnju pješačko-biciklističke infrastrukture.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: I. kvartal 2024.

 

2) ITU - Izgradnja biciklističke infrastrukture na urbanom području Vinkovci:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.353.325,11 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLS
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u izgradnju biciklističke infrastrukture.
 • Indikativni intenzitet potpore: 73,08%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: I. kvartal 2024.

 

3) Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (PPI):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključene u provedbu JTF-a
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u poduzetničke potporne institucije (coworking prostori, tehnološko-inovacijski inkubatori, centri (HUB) znanja, kreativnosti i inovacija). Razvoj poljoprivredne i prehrambene poduzetničke infrastrukture u IŽ kroz uspostavu centra za agropoduzetništvo.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.3.2024.-1.9.2024.

 

4) Ulaganje u centar Gaming industrije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 39.870.135 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Regionalni koordinator; Partneri: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalna razvojna agencija
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Razvoj IKT industrije kao pokretača zapošljavanja s visokom dodanom vrijednosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja radne snage koja je uslijed tranzicije izgubila radno mjesto, kroz ulaganje u pokretanje kampusa gaming industrije u gradu Novskoj, uz pružanje podrške MSP-ovima i start-upovima u gaming industriji, ali i ostalim sektorima (drvna industrija, metalurška industrija, turizam, poljoprivreda, obrazovanje itd.) uključujući i pružanje inovativnih digitalnih usluga. Tehnologije koje će se koristiti u svrhu digitalne transformacije MSP-ova su Game-development (gamification with Virtual reality and Augmented reality, Blockchain technologies and Internet of Things (IoT).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.3.2024.-1.9.2024.

 

5) ITU - Višenamjenska infrastruktura u UP Slavonski Brod:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.164.376,66 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLS
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i opremanje društvene, sportske i sl. infrastrukture u UP Slavonski Brod.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: II. kvartal 2024.

 

6) ITU - Ulaganje u biciklističku infrastrukturu:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 600.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLS
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u biciklističku infrastrukturu.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: II. kvartal 2024.

 

7) ITU - Osnaživanje lokalnih zajednica kroz obnovu kulturne i društvene infrastrukture:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.506.984 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: JLS
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i opremanja energetski učinkovite društvene infrastrukture (društveni domovi, domovi kulture i sl.).
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: II. kvartal 2024.

 

8) Jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 66.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovne potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i/ili nadogradnja te opremanje lokalne poslovne infrastrukture koja doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 2.5.2024.-n/p

 

9) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.900.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Izgradnja, uređenje i obnova javnih objekata i javnih prostora, Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka, Nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti istraživanja vezano uz obnovu i održivo korištenje prirodne baštine, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

10) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 31.700.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Aktivnosti vezane uz izgradnju i obnovu poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, Aktivnosti vezane uz razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija, Izgradnja, uređenje i obnova objekata ((javno-društvene infrastrukture (isključujući institucionalna infrastrukturna ulaganja za socijalnu skrb),vatrogasnih domova)), Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

11) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Ličko-senjske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 8.500.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Aktivnosti vezane uz izgradnju i obnovu poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija
  Aktivnosti vezane uz razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija, Izgradnja, uređenje i obnova objekata ((javno-društvene infrastrukture (isključujući institucionalna infrastrukturna ulaganja za socijalnu skrb),vatrogasnih domova)), Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

12) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Zadarske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 25.600.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Aktivnosti vezane uz izgradnju i obnovu poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, Aktivnosti vezane uz razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija, Izgradnja, uređenje i obnova objekata ((javno-društvene infrastrukture (isključujući institucionalna infrastrukturna ulaganja za socijalnu skrb),vatrogasnih domova)), Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

13) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Šibensko-kninske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.900.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Aktivnosti vezane uz izgradnju i obnovu poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, Aktivnosti vezane uz razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija, Izgradnja, uređenje i obnova objekata ((javno-društvene infrastrukture (isključujući institucionalna infrastrukturna ulaganja za socijalnu skrb),vatrogasnih domova)), Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

14) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Splitsko-dalmatinske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 35.400.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Aktivnosti vezane uz izgradnju i obnovu poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, Aktivnosti vezane uz razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija, Izgradnja, uređenje i obnova objekata ((javno-društvene infrastrukture (isključujući institucionalna infrastrukturna ulaganja za socijalnu skrb),vatrogasnih domova)), Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

15) Provedba teritorijalne strategije za područje otoka Dubrovačko-neretvanske županije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 28.000.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​JLP(R)S, Javne tvrtke, Vatrogasne organizacije, Civilna zaštita, Turističke zajednice, Javne ustanove
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti pripreme projektne i tehničke dokumentacije, Aktivnosti vezane uz izgradnju i obnovu poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija, Aktivnosti vezane uz razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija, Izgradnja, uređenje i obnova objekata ((javno-društvene infrastrukture (isključujući institucionalna infrastrukturna ulaganja za socijalnu skrb),vatrogasnih domova)), Probijanje protupožarnih prometnica i prosjeka te nabava tematske/specijalizirane opreme i vozila za potrebe vatrogastva i sustava civilne zaštite, Uspostava i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi prilagodbe klimatskim promjenama, Aktivnosti zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta, prirodne baštine, restauracije parkova i šuma na otocima, razvoja zelene i plave infrastrukture, Aktivnosti vezane uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, prenamjenu prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnovu postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizaciju kulturne baštine, Aktivnosti vezane uz ulaganja u energetsku učinkovitost javnih zgrada te energetski učinkovita i pametna rješenja u javnom prostoru (demonstracijski projekti) uz proizvodnju primarne energije iz obnovljivih izvora, Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti, Ostale aktivnosti koje doprinose uspješnosti Programa sukladno TS-u.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.6.2024.-1.9.2024.

 

16) Ulaganje u unaprjeđenje kružnog gospodarstva putem aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta, stvaranja tehničkih preduvjeta za učinkovitu oporabu otpada, te uz provođenje ciljanih informativno-obrazovnih aktivnosti

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.650.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLP(R)S, na obuhvaćenim područjima
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i opremanja reciklažnih dvorišta, Stvaranje tehničkih preduvjeta za učinkovitu oporabu otpada, Provođenje ciljanih informativno-obrazovnih aktivnosti.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.9.2024.-1.9.2025.

 

17) Provedba programa prekvalifikacija ugroženih zanimanja (POU Labin i POU Pula, ostala učilišta s uključenog područja):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.200.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​pravne osobe u vlasništvu JLPRS; Partneri: JLPRS uključene u provedbu FPT-a
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provedba programa usmjerenih prema budućim kompetencijama putem prekvalifikacija, karijernog savjetovanja obrazovanja odraslih (poput zaposlenih osoba, socijalno ugroženih osoba, osoba u nepovoljnom položaju) s naglaskom na tehnološke smjerove i zanimanja koja prate razvojne smjernice lokalnog gospodarstva.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.5.2025.

 

18) Izgradnja i jačanje kapaciteta za kompetencije budućnosti (M.Blažina, POU Labin):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 7.787.065 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​S.Š Mate Blažina Labin; Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Provedba programa usmjerenih prema budućim kompetencijama putem izgradnje i opremanja odgojno-obrazovnih institucija s ciljem unaprjeđenja obrazovnih programa usmjerenih na kompetencije učenika.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.5.2025.

 

19) Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (zone):

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.530.000 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključene u provedbu JTF-a
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganja u poduzetničku infrastrukturu (poduzetničke zone), primarno usmjerenoj prema zelenoj i digitalnoj ekonomiji kao okosnici budućeg razvoja uključenog područja, osobito u kontekstu procesa dekarbonizacije i napuštanja, odnosno zamjene dotrajalih tehnologija temeljenih na fosilnim gorivima s visokim emisijom stakleničkih plinova.
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.12.2024.-1.5.2025.